VIII. ročník konference Unie Offshore Poradců

Daňová (ne)jistota

aneb Jak přežít daňovou kontrolu a budovat holdingové struktury

Daňová nejistota se stala ústředním tématem VIII. ročníku konference Unie Offshore poradců

Jisté jsou jen daně a smrt. A ve druhém případě už si nemůžeme být stoprocentně jistí. Zato u daní víme, že porostou. Tak lze shrnout obsah už osmého ročníku konference Unie Offshore poradců, která se už tradičně konala v pražském hotelu Corinthia Towers. Tematicky konference reagovala na poslední dění v EU a České republice. Prakticky všechny evropské země končí s výraznými rozpočtovými schodky a v lepším případě si mají od koho půjčit. Evropští politici jsou zcela jednotní v tom, jak situaci vyřešit – zvýšit daně a zajistit jejich tvrdší vymáhání.

JUDr. Ing. Ondřeje Lichnovského z advokátní kanceláře LichnovskýŽe Česká republika nejde ve způsobu řešení rozpočtového schodku proti proudu, dokázala prezentace JUDr. Ing. Ondřeje Lichnovského z advokátní kanceláře Lichnovský, Ondrýsek & partneři na téma současných daňových sporů. Správci daní se za 20 let praxe ve své práci velmi zlepšili. K tomu jim pomáhá nejen neustále se zvyšující kvalifikace, ale také účinná mezinárodní spolupráce a zákony šité na míru. Zejména nový daňový řád platný od začátku roku 2011 umožňuje vybírat daně velmi tvrdě a efektivně.

Jasnou představu o tom, jaká bude situace v budoucnosti, dávají najevo plány na změnu struktury daňových úřadů a zejména vznik nového daňového superúřadu, který bude řešit ty nejsložitější případy. Definitivně je tak pryč doba, kdy stačilo mít offshore společnost a spoléhat na neznalost kontrolorů. Nyní je nezbytná sofistikovaná mezinárodní struktura, která dokáže daňovou zátěž zmírnit při dodržení všech platných předpisů. Jak Ondřej Lichnovský potvrdil,Ing. Bc. Jiří Nesrovnal ze společnosti N-Consult obchodní styk s offshore společností se rovná zaslání pozvánky na daňovou kontrolu. Teprve v jejím průběhu podnikatel pozná, že správce daně a poplatník mají rovné postavení až před soudem, kde končí stále více daňových sporů. Nejzajímavější daňové judikáty představil Ing. Bc. Jiří Nesrovnal ze společnosti N-Consult. V praxi je největší autoritou v oblasti rozhodování daňových sporů Nejvyšší správní soud, který rozhoduje stále více sporných případů. Jednotlivé judikáty potvrzují, že berní úředníci jsou každým rokem ve výběru daní efektivnější a že k soudní prohře stačí, aby daňový poplatník učinil v průběhu daňové kontroly jen formální chyby.

Michal Friedberger ze společnosti Akont Trust CompanyObě přednášky účastníky přesvědčily, že chyby při jinak zcela legální daňové optimalizaci mohou vést v případě špatné realizace ke značným finančním ztrátám. Ing. Michal Friedberger ze společnosti Akont Trust Company představil ve své přednášce způsoby, jak s pomocí mezinárodních holdingových struktur zamezit zbytečným ztrátám. Mezinárodní holdingy je možné vytvořit už s pomocí jedné zahraniční společnosti, ale stále oblíbenější jsou složitější holdingové struktury, které kromě optimalizace daňové zátěže minimalizují také ostatní rizika plynoucí z toho, že se podnikatelům podařilo nashromáždit majetek. Jak poznali investoři do solárních elektráren, stát je schopen a ochoten v případě potřeby zákony měnit a ohýbat pro svoji potřebu. Zatímco český podnikatel se spravedlnosti nejspíš nedovolá, mezinárodní holdingy vlastnící řadu velkých projektů se mohou opřít o mezinárodní právo a z něj plynoucí možnosti arbitráží. Kromě ochrany před kreativitou zákonodárců mezinárodní holdingy poskytují také potřebnou prestiž a v případě potřeby ochranu soukromí majitele.

Ing. Tomáš Chrobák z kyperské společnosti Protteco Trust CompanyS poslední přednáškou na téma substancí vystoupil Ing. Tomáš Chrobák z kyperské společnosti Protteco Trust Company. Jak upozornil, současná praxe evropských berních úřadů a soudů tvrdě potírá daňovou optimalizaci prováděnou s pomocí společností založených pouze formálně a s cílem snížit daňové odvody. Takový postup má za následek v lepším případě pouze doměření daně a vysokou pokutu. Z důvodu, aby se podnikatelé nedopouštěli nezákonného jednání, vznikají takzvané substance – plnohodnotné aktivní společnosti nejčastěji zakládané na Kypru, Maltě nebo v Irsku. Ty mají za úkol vykonávat řízení mezinárodního holdingu, díky čemuž mohou využívat všech výhod plynoucích ze sídla v daňovém ráji. V závěru konference proběhla řada živých diskusí, které povětšinou potvrzovaly, že současné daňové kontroly se rozhodně nevyplatí podceňovat a že prostředky investované do daňového plánování a do řádného vedení účetnictví se jednoznačně vyplatí.

Všem zúčastněným děkujeme za pozornost a věříme, že VIII. Konference Unie Offshore poradců Vám přinesla řadu podnětů pro další podnikání.

Veškeré prezentace představované na konferenci obdrželi účastníci na CD přiloženém v konferenčním informačním balíčku.

PARTNEŘI

    Akont Consult

 

Lichnovský

OFFICE HOUSE Společnosti Online PROTTECO
Lichnovský - advokát
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj