VII. ročník konference Unie Offshore Poradců

OCHRANA MAJETKU A BUDOUCNOST ANONYMITY VLASTNICTVÍ

VLIV ČERNÉ LISTINY OECD NA OFFSHORE PODNIKÁNÍ A DAŇOVÉ RÁJE


Všechny přednášky jsou k dispozici ke stažení níže.

foto_01Jen málokdo z podnikatelské sféry mohl přehlédnout, že 20. října 2009 se konal již VII. ročník odborné konference Unie Offshore Poradců ČR. Již tradičně byly zvoleny prostory hotelu Corinthia Towers na pražském Vyšehradě s půvabným výhledem na město.

Letošní ročník se snažil tématicky reagovat na současné pohnuté dění ve světovém hospodářství. Jsme svědky četných snah státníků z celého světa vyvíjet tlak na omezení offshore podnikání a s ním také spojenou anonymitu vlastnictví. V tomto kontextu se v médiích objevily četné dezinterpretace, které se naši přednášející snažili uvést na pravou míru.
Jak by se měl tedy jedinec zachovat a jaké nástroje má k dispozici? Právě pro objektivní seznámení odborné veřejnosti s aktuální situací a možnostmi jak svých cílů dosáhnout byla konference programově sestavena.

Jako první přivítal hosty Michal Friedberger, odborník na offshore podnikání ze společnosti AKONT. Celou konferenci uvedl obecným zamyšlením nad mírou anonymity každého jednotlivce a předložil argumenty pro a proti omezování anonymity vlastnictví majetku. Vedle seznámení posluchačů se současným vývojem ochrany vlastnictví osvětlil význam kroků, které v  posledních měsících učinilo OECD a přidružený orgán FATF. Jistě jste slyšeli o sestavení černých a bílých listin. Věděli jste však, že černá listina je prázdná a bílá obsahuje několik daňových rájů jako Seychely či Kajmanské ostrovy?

foto_03V programu pokračovali hosté ze Saxo Bank, specialisté na poskytování služeb v rámci investování na finančních trzích. Pánové Radim Dohnal a Lubomír Spousta zároveň přednesli své prognózy dalšího vývoje finančních trhů a světové ekonomiky. Zajímavé grafy jsou k nahlédnutí v  jejich prezentaci.

Zvláštním a velmi váženým hostem byl Michal Pechr, bankéř privátní banky Vontobel Bank Zürich, jehož vystoupení bylo zařazeno do programu na poslední chvíli. Pan Pechr publiku vysvětlil, že všechny mediální zprávy o prolomení bankovního tajemství Švýcarska jsou falešné. Žádná Švýcarská banka nevydala interní údaje o  svých klientech, pokud k tomu nedali sami klienti svolení. Své tvrzení podložil fakty o skutečném uvolnění jmen klientů banky UBS ve prospěch úřadů z USA, kde z požadovaných 52 000 jmen banka uvolnila pouze 4 450, z nichž všichni dali dobrovolně souhlas s uveřejněním údajů. Nejen z  tohoto příkladu vyplývá, že bankovní tajemství je i nadále ctěno a neprolomeno.
foto_04
S anonymitou vlastnictví společností úzce souvisí i tzv. nominee služby. V anglosaských zemích je tato služba již po dlouhá desetiletí funkční a hojně využívaná. Detaily přednesla Karolína Kalousková ze Společnosti Online, kterážto společnost je průkopníkem nominee služeb na českém trhu. Nominee služby mohou podnikateli vyřešit problém s anonymitou vlastnictví společnosti, s personální propojeností, s nedostatkem důvěryhodných lidí do orgánů společnosti atd.

Následně se slova chopil další zahraniční host Erik Vallaste ze společnosti Prospera, která v offshore podnikání využívá příznivého daňového režimu na Maltě. Malta se může pochlubit absolutně nejnižší sazbou daně z příjmu v celé EU (efektivně jen 5 %) a osvobozením dividend a kapitálových příjmů. Společnost z Malty je vhodná pro obchod, holding, ale i pro poskytování licencí či úvěrů. Jaké další výhody Malta nabízí se lze poměrně podrobně dočíst v přiložené přednášce.

foto_05Pan Vallaste navázal tématem nad míru zajímavým a Čechách poměrně neznámým. Hovořil totiž o trustech, jak mohou vzniknout, jaké mají náležitosti a jaké mohou splnit účely. Trusty jsou výlučným produktem anglosaského práva, kde plní prvotřídní funkci ochrany majetku a bývají alternativou k dědickému řízení. Sám zakladatel trustu si totiž může určit jak má být s jeho majetkem nadále nakládáno (i po jeho smrti). Téma trusty je velmi rozsáhlé a bohužel není možně zde v několika málo větách shrnout celou problematiku.

Právě pro představení komplexního řešení ochrany majetku pomocí trustů vystoupil Martin Dančišin, partner AK Glatzová & Co. Pan Dančišin se zabýval otázkou jak uchopit trust jako právní entitu v českém právu. Jak lze převádět majetek na trust a jaké mají efekty výplaty výnosů z trustu, to jsou jen některé z otázek, které byly diskutovány.

Proběhlá konference potvrdila profesionalitu služeb poskytovaných všemi přednášejícími a zároveň ještě více podpořila enormně vzrůstající zájem o offshore podnikání. Těšíme se na shledanou při dalších akcích Unie Offshore Poradců ČR.

Všechny přednášky jsou k dispozici ke stažení níže.

  1. Anonymita vlastnictví [pdf]
  2. Saxo Bank I [pdf]
  3. Saxo Bank II [pdf]
  4. Švýcarské bankovnictví [pdf]
  5. Nominee služby [pdf]
  6. Malta [pdf]
  7. Trusts [pdf]
  8. Využití nadací, trustů v ČR [pdf]
  9. Změna zákona o sídle firmy [pdf]

Podrobnosti o předešlých ročnících semináře


PARTNEŘI:

Akont Glatzova a Co. Saxo bank Prosperita

Deus  Office House Společnosti online


HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Hospodářské noviny Ekonom

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Moderní řízeníPrávní rádceFinanční managementHospodárske novinyGoodWill


 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj