VI. Ročník konference unie offshore poradců - Moderní nástroje daňového plánování a daňová reforma 2008

Dne 2. dubna 2008 proběhl další z odborných seminářů Unie Offshore Poradců ČR a to již VI. ročník. Jako místo konání bylo opět zvoleno příjemné prostředí hotelového komplexu Corinthia Towers na pražském Vyšehradě.
seminář

I v letošním roce se potvrdil vzrůstající trend v počtu účastníků a enormní nárůst zájmu o oblast mezinárodního daňového plánování. Naše semináře se tak evidentně stávají aktuálnějšími pro stále početnější oblast podnikatelské veřejnosti. Stejně tak jako v předchozích ročnících se i letos přednášky týkaly jednotného tématu a to „Moderní nástroje daňového plánování a daňová reforma 2008“. Stalo se již tradicí, že na seminářích vystupují odborníci na mezinárodní daňové plánování ze společnosti Akont Trust Company s.r.o. Samozřejmě nechyběli ani zahraniční hosté. Pozvání přijal pan Michael Blin, Senior Vice President z rakouské banky Anglo Irish Bank (AIB), který tak využil příležitosti pohovořit o mezinárodních aspektech daňového plánování z jiného pohledu.


seminář

Jako první jsme vyslechli přednášku daňové poradkyně paní Lucie Koutníkové, která přiblížila změny, jež s sebou přinesla novela daňových zákonů platná od 1. ledna 2008. U daní z příjmu fyzických osob byly popsány změny týkající se časového testu, nový fenomén tzv. superhrubá mzda, zrušení společného zdanění manželů, zrušení ustanovení o minimálním základu daně a samozřejmě také snížení sazby na 15 % (resp. 12,5 % od roku 2009). Podrobněji se věnovala dani z příjmu u právnických osob. Začala základní změnou a to postupným snížením sazby daně na 19 % v roce 2010 a snížením srážkové daně z 15 % na 12,5 % v roce 2009. Dále byly přiblíženy podmínky osvobození příjmu z dividend a z převodu podílů ve společnostech, problematika ceny obvyklé u úroků z půjček, změny v daňové uznatelnosti výdajů a samozřejmě změna snížené sazby DPH z 5 % na 9 %.

seminář

Jako další se představil již pravidelný přednášející Michal Friedberger, odborník ze společnosti Akont. Pan Friedberger tématicky navázal a zabýval se praktickými vlivy již zmiňované reformy na mezinárodní daňové plánování.
Představil jak velký vliv má změna časového testu pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů (nabytých po 1.1.2008) z 6 měsíců na 5 let u fyzických osob. Jak holdingové společnosti ovlivní nové podmínky pro osvobození dividend a prodeje podílů v případě zahraničních právnických osob. V souvislosti se změnami v uznatelnosti úrokových nákladů u spřízněných osob bylo názorně porovnáno financování investic před a po novele. Změnily se i sazby srážkových daní u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.

seminář

Dále byla na pořadu dne Evropská společnost. Fenomén, s nímž jsme se na seminářích zevrubněji setkali již v minulých letech. Tentokráte však Societas Europaea (SE) byla představena detailněji jak z pohledu práva tak i z pohledu praktického využití pro diskutované mezinárodní daňové plánování. Tématu se chopila paní Lucie Menšíková, obchodní ředitelka ze Společnosti Online s.r.o., jež je největším prodejcem ready-made společností na našem trhu. Po úvodním seznámení s historickými souvislostmi vznikání projektu SE se paní Menšíková věnovala právní úpravě týkající se SE. Na jejich vzájemný vztah, hierarchii a systém aplikovatelných předpisů. V souvislosti s existencí několika omezení pro založení SE byly zmíněny požadavky na zakladatele, způsoby založení a nutný nadnárodní prvek. seminář
Důvody pro využití SE:
 - při zachování sídla v ČR jsou jimi bezesporu lepší image, možnost přemístění sídla, úspora nákladů na řízení společnosti
- při změně sídla v rámci EU lze vybírat daňový a právní systém a využít smluv o ochraně investic.

Slova se chopil opět expert z řad společnosti Akont pan Michal Friedberger a nastínil výhody SE z praktického hlediska. Zejména se pak zaměřil na možnost přesunu SE v rámci EU do daňově výhodnější jurisdikce. Na příkladech akcentoval různou úsporu na odváděných daních.

seminář

Jako poslední před posluchače předstoupil vážený zahraniční host, kterým byl pan Michael Blin, Senior Vice President z rakouské banky Anglo Irish Bank (Austria) AG. Pan Blin úvodem srovnal základní fakta právního prostředí ovlivňující bankovní tajemství v německy mluvících zemích Rakousku, Německu a Švýcarsku. Následně se zaměřil na vlastnosti a strukturu privátního bankovního sektoru v Rakousku a prezentoval Anglo Irish Bank s dlouholetou tradicí a velmi přívětivým přístupem ke klientovi. Pochopitelně neopomněl zmínit, že AIB vyhrála cenu Euromoney Award za nejlepší offshore služby v Rakousku, která jistě něco o kvalitě AIB vypovídá. Druhou část přednášky věnoval pan Blin porovnání zakládání a správy fondů v Lucembursku a Rakousku.

Více informací a přednášky ke stažení naleznete na stránkách společnosti Akont, hlavního sponzora Unie Offshore Poradců ČR - v sekci Offshore semináře.
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj