Velká Británie

Velká Británie je dlouholetou stálicí v seznamu zemí využívaných pro mezinárodní daňové plánování. V počtu nově založených společností za rok obsazuje pravidelně přední příčky (společně s Hongkongem, Panamou a Britskými Panenskými ostrovy). Britské společnosti jsou skutečně celosvětově oblíbeným a hojně využívaným nástrojem daňové optimalizace. I když existují jiné země, které nabízejí leckdy i výhodnější podmínky, stále si Británie drží mezi onshore centry prvenství.

Významným prvkem, který hraje zřejmě zásadní roli při výběru jurisdikce, je dlouholetá právní, politická a hospodářská stabilita a schopnost tento stav zaručit i do budoucna. V Británii jsou používané metody daňové optimalizace historicky prověřené a spolehlivě funkční. Pokud se tedy daňový subjekt bude chovat podle zažitých pravidel a nebude vybočovat z dlouhodobě nastavených mantinelů, nemělo by jej čekat žádné překvapení od finančního úřadu.

Na druhou stranu je třeba zmínit také do jisté míry negativní prvek, kterým jsou velmi přísná pravidla úřadů a zdlouhavý proces pro vydávání některých potvrzení. I v Británii je znát jistá míra byrokracie, která podnikateli může znepříjemnit život.

Ačkoli Velká Británie nabízí různé typy právnických subjektů, nejčastěji jsou zakládány společnosti typu Ltd. – Limited neboli společnost s ručením omezeným na akcie. Tato forma společnosti je specialitou, kterou zná jen anglosaský právní systém. Společnost vydává akcie a jejím statutárním orgánem je jednatel.

Ve Velké Británii platí standardní sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 28 %. Pro holdingové společnosti platí u dividendového příjmu částečná úleva. Zjednodušeně řečeno si britská společnost může započíst daň již odvedenou v zemi, odkud jsou dividendy vypláceny. V převážné většině jsou však pro holdingové společnosti upřednostňovány země jako Malta, Kypr či Nizozemsko, které nabízejí úplné osvobození dividend a kapitálových příjmů.

Nejčastějším prvkem optimalizace přes společnosti z Velké Británie je notoricky známý koncept „Principal & Agent Company“, pomocí kterého lze daňové zatížení příjmu zredukovat až na efektivní sazbu kolem 1,5 %.

Dalším pozitivním efektem, který britská společnost typu Ltd. může nabídnou je anonymita vlastníka. Ltd. společnosti mohou totiž vydat akcie na majitele. Díky tomuto prvku ochrany identity koncového vlastníka jsou Ltd. společnosti používány pro akvizice a držbu podílů v jiných společnostech nebo vlastnictví nemovitostí. Zahraniční investor a vlastník se sídlem např. v Londýně je rozhodně dobrou vizitkou, která má nesporný efekt při vyjednáváních všeho druhu. Společnost rezidentní v Británii může při splnění podmínek využít i Mezinárodních smluv o ochraně investic, které má Velká Británie podepsány s jinými zeměmi včetně České republiky.

Velká Británie je státem, který má uzavřeno 112 Smluv o zamezení dvojího zdanění, čímž aspiruje na světový unikát. Smlouva s Českou republikou stanoví snížené sazby srážkových daní na 5 % u dividend, 0 % u úroků a 10 % u licenčních poplatků.

Díky 0% srážkové dani na výplatu úroků mezi Británií a ČR jsou Ltd. společnosti vhodným prvkem pro optimalizaci služeb v oblasti poskytování půjček. V tomto ohledu je velkým konkurentem Malta, která má flexibilnější a administrativně mnohem méně náročný systém.

Můžeme říci, že Velká Británie byla a je dlouhodobě jasně preferovanou zemí pro vybudování struktur pro mezinárodní daňovou optimalizaci. Nicméně mnoho zemí s anglosaským právem se v Británii poučilo a převzali některé pozitivní prvky. Velké Británii tak vznikla silná a početná konkurence, která navíc těží z maximálně liberálního a flexibilního prostředí, což se nedá právě říci o britském, v mnoha bodech již zkostnatělém, systému. Země jako Malta, Kypr, Irsko nebo i Nový Zéland převzaly základní metodu britské optimalizace a uvedli v život vlastní „Principal & Agent“ model s nízkým zdaněním. Bude zajímavé nadále sledovat trend, který bude offshore podnikání ve Velké Británii vykazovat. 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj