Profesní kodex Unie Offshore Poradců ČR

Předmluva

Vzhledem k narůstající integraci světové ekonomiky a k postupnému začleňování českých podnikatelských subjektů do mezinárodních struktur se stále zřetelněji projevuje důležitost přístupu těchto subjektů k odborným informacím o možnostech a zákonných úpravách podnikání v dalších zemích světa. Aby české podnikatelské subjekty mohly získávat zasvěcené odborné informace o právních a daňových aspektech podnikání v jiných státech a aby si mohly zvolit svého konzultanta k těmto otázkám bez zbytečných obav, že se nejedná o profesionála, byla ustavena Unie offshore poradců ČR a k jejím stanovám je připojen tento Profesní kodex Unie offshore poradců ČR jako dodatek.

Cíle kodexu

  • Ochraňovat zájmy klientů offshore poradců v ČR.
  • Ochraňovat zájmy členů Unie offshore poradců ČR.

Chování členů

  • Členové musí při výkonu své činnosti udržovat vysokou profesionální úroveň a musí se zdržet jakéhokoli neprofesionálního chování, které by mohlo poškodit jejich klienty.
  • Členové musí svou činnost vyvíjet v souladu s platnými zákonnými předpisy ČR.
  • Členové by měli vzájemně spolupracovat za účelem nabídnout, co možná nejlepší služby svým klientům.

Vztah mezi členy a jejich klienty

  • Členové nesmí klást své zájmy před legitimní potřeby a zájmy svých klientů.
  • Členové musí podniknout veškerá vhodná opatření, aby zajistili důvěrnost všech dokumentů, které jim mohou být svěřeny nebo které jim již svěřeny byly.

Různé

  • Tento Profesní kodex byl přijat a schválen při založení Unie offshore poradců ČR.
  • Tento Profesní kodex musí obdržet spolu se stanovami Unie offshore poradců ČR každý nový člen.
  • Tento Profesní kodex vstupuje v platnost ihned po založení Unie offshore poradců ČR.
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj