Představení Unie Offshore Poradců ČR

Unie Offshore Poradců ČR je dobrovolnou a nezávislou organizací, která sdružuje nejen osoby zabývající se mezinárodním daňovým plánováním a offshore problematikou, ale i ostatní zájemce, kteří souhlasí s jejími programovými zásadami a projeví o členství zájem.

Vznik

Unie Offshore Poradců ČR vznikla dne 28. července 1998 registrací v rejstříku Ministerstva vnitra jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování osob.

Cíl

Unie byla založena s cílem zvýšit úroveň činnosti offshore poradců, zkvalitnit systém poskytovaných informací týkajících se offshore poradenství, navázat odborné kontakty s partnerskými organizacemi z celého světa, sjednotit zkušenosti nabyté v průběhu let a to vše prostřednictvím seminářů, přednášek a konferencí organizovaných pro členy Unie.

Poslání

Hlavním posláním Unie Offshore Poradců ČR je chránit zájmy členů Unie a klientů offshore poradců ČR, přispívat k vytváření a udržení dobré pověsti a dobrého jména členů, vytvářet metodické zázemí, zajistit přístup k zahraničním právním předpisům a tím zvyšovat profesní úroveň členů Unie.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj