Offshore novinky

Sekce Offshore novinky má za cíl informovat o offshore aktualitách ze světa, o změnách daňových systémů, nových možnostech mezinárodního daňového plánování, asset protection a vývoji legislativy.

19.9.2014

Ministerstvo financí ČR podepsalo dohodu FATCA

Dne 4.8.2014 podepsala ČR s USA dohodu FATCA v rámci boje s daňovými úniky.

18.9.2014

Harmonogram projektu BEPS

OECD pod tlakem G20 přijala velmi optimistický harmonogram plnění jejich akčního plánu.

17.9.2014

Slovensko: Připravovaná novela zákona o DPH

Národní rada Slovenské republiky projednává vládní návrh novely zákona s účinností od 1. října 2014, rep. 1.ledna 2014.

16.9.2014

Vláda ČR schválila zavedení 10% sazby DPH

Vláda schválila návrh na zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % pro knihy, kojeneckou výživu a léky. Z původního návrhu vypadly dětské pleny.

15.9.2014

FATCA vstoupila v platnost

Dne 1.8.2014 vstoupila v platnost Dohoda FATCA, která byla přijata v USA v roce 2010.

7.7.2014

44 zemí implementuje globální standard OECD na výměnu informací

K novému jednotnému standardu pro automatickou výměnu informací, na jehož základě budou jednotlivé země povinny získávat od finančních institucí informace o příjmech daňových poplatníků, se připojilo už 44 zemí, včetně České republiky.

3.7.2014

Ostrovy Turks and Caicos zvažují vytvoření veřejného registru skutečných vlastníků

Vláda Turks and Caicos uvažuje o vytvoření rejstříku skutečných vlastníků offshore společností. Diskutuje se také o tom, zda by měl být rejstřík zpřístupněn veřejnosti.

1.7.2014

Dohoda na bázi FATCA mezi Velkou Británii, britskými korunními závislými územími a Gibraltarem vstoupila v účinnost

31. března 2014 vstoupily v platnost The International Tax Compliance (Crown Dependencies and Gibraltar) Regulations 2014.

19.6.2014

Změny ve Směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty

Od 1. 1. 2015 začne platit změna ve Směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.

19.6.2014

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Hongkongem a Guernsey nabyla účinnosti

Od 1. dubna 2014 mohou Guernsey a Hongkong využívat výhod plynoucích ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi těmito státy v roce 2013.

16.6.2014

Další země přistoupily k FATCA

Seznam států připojujících se k FATCA se rozrostl o Chile, Finsko, Lucembursko, Honduras a Estonsko.

28.5.2014

Novela Směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb schválena Evropskou komisí

Evropská komise schválila novelu Směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Savings Directive).

27.5.2014

Lucembursko implementuje Směrnici Rady o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Savings Directive)

Lucembursko bude od 1. ledna 2015 s ostatními zeměmi sdílet informace týkající se úroků vyplácených fyzickým osobám rezidentním v Evropské unii.

26.5.2014

Velká Británie zvažuje přísnější pravidla pro subjekty směrující své příjmy do offshore jurisdikcí

Návrh cílí na společnosti umisťující své příjmy do offshore jurisdikcí. Dle aktuální podoby návrhu se má změna dotknout všech poplatníků povinných k dani ve Velké Británii.

23.5.2014

Velká Británie zvyšuje limity pro registraci a deregistraci k DPH

Od 1. dubna 2014 se změnily limity pro registraci a deregistraci k DPH ve Velké Británii.

23.5.2014

Osvobození podílů ze zisku zrušeno

V rámci zrušení konceptu Jednotného inkasního místa nebude zavedeno ani osvobození dividend a podílů na zisku, jak bylo původně od roku 2015 plánováno.

22.5.2014

OECD předložila nový přístup k dokumentaci převodních cen k veřejné diskusi

OECD publikovala návrhy ke změnám požadavků k dokumentaci převodních cen. Tedy cen zboží a služeb, které si vzájemně poskytují spřízněné osoby ve skupině.

21.5.2014

Vzniká novela Zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech

Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech nahradil předchozí úpravu kolektivního investování v české republice.

20.5.2014

Evropský parlament podpořil návrh na zavedení veřejných registrů skutečných vlastníků

Návrh na vytvoření online veřejných registrů skutečných vlastníků všech EU společností, trustů a nadací byl 10.dubna 2014 schválen Evropským parlamentem v prvním čtení.

19.5.2014

G20 deklarovala podporu boje proti BEPS

G20 opětovně zdůraznila svůj společný závazek k celosvětové podpoře boje proti tzv. BEPS (base erosion and profit shifting neboli snižování základu daně a přesměrování zisku do zahraničí).

81-100/173 stránka: [ ] 5 [ ]
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj