Offshore novinky

Sekce Offshore novinky má za cíl informovat o offshore aktualitách ze světa, o změnách daňových systémů, nových možnostech mezinárodního daňového plánování, asset protection a vývoji legislativy.

26.1.2015

Informace k závazným posouzením

Dne 1. 9. 2014 nabyla účinnosti vyhláška MF SK, kterou se určuje rozsah daňových předpisů, k jejichž uplatnění lze vydat závazné posouzení.

22.1.2015

Podílový fond s podfondy

V oblasti investičních fondů dochází ke změně směrnice, která upravuje investování do fondů určených pro veřejnost.

19.1.2015

Návrh zákona o prokazování původu majetku

Podle návrhu zákona o prokazování původu majetku by finanční správa měla mít možnost analyzovat výši majetku v souvislosti s daňovým přiznáním. Konkrétně se bude jednat o případ, kdy rozdíl mezi deklarovanými a skutečnými příjmy bude na základě průběžného posouzení správce daně přesahovat 10 mil. Kč.

15.1.2015

Slovensko: Obchodní zákoník 2015

Novela zákona, která byla schválena NR SR zavádí s účinností od 1. 1. 2015 významné změny týkající se nejen společností s ručením omezeným.

13.1.2015

Daňový řád v roce 2015

Daňový řád je součástí veřejného práva a upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní. Níže popisujeme změny daňového řádu v roce 2015.

7.1.2015

Novela zákona o dani z příjmů

Poslanecká sněmovna schválila 26. září 2014 ve třetím čtení důležitou a velmi rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a dalších zákonů.

6.1.2015

Novela zákona o DPH s účinností od ledna 2015

Během roku 2014 předložilo ministerstvo financí návrhy novel zákona o DPH, které nabyly účinnosti od 1. ledna 2015.

31.10.2014

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Monackým knížectvím

Předmětem dohody, která byla podepsána v srpnu, je výměna informací vztahující se k vybraným daním stanoveným právními řády smluvních stran.

27.10.2014

DPH - Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb.

24.10.2014

SK: Novela zákona o dani z příjmů schválená vládou

Po ukončení připomínkového řízení byla novela zákona o dani z příjmů schválená vládou dne 20. 8. 2014.

20.10.2014

OECD vydala nové standardy pro automatickou výměnu informací o bankovních účtech

Nový standard má za cíl obdržet od vlád detailní informace o účtech z jejich finančních institucí a vyměňovat tyto informace každoročně s dalšími jurisdikcemi.

6.10.2014

Směrnice o zdanění úspor byla totálním neúspěchem

Pro rok 2013 se ve Švýcarsku vybralo 30% (měla by být 35 procentní) na srážkové dani uložené dle Směrnice o zdanění příjmu z úspor 570 miliónů USD.

3.10.2014

Čtyři z pěti amerických krajanů zvažuje vzdát se svého občanství kvůli dohodě FATCA

Podle nového průzkumu společnosti deVere Group, který byl zaměřen na 414 jejich amerických klientů, se zjistilo, že 79% respondentů „aktivně zvažovalo,že by se vzdali svého občanství vzhledem k přijetí FATCA.

30.9.2014

Bahamy - nový daňový režim od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 bude platit na Bahamách nová sazba DPH ve výši 7,5 %.

30.9.2014

SK: Změny ve vnitrostátním slovenském zákoně o dani z příjmů

Od 1. 1. 2014 došlo k několika změnám v kontextu definice příjmů ze zdrojů na území SR.

26.9.2014

ČR: Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

25.9.2014

Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám

Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum - ,,JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014.

24.9.2014

ČR: Nová povinná příloha k daňovému přiznání

Česká daňová správa zavedla novou přílohu k daňovému přiznání pro PO, které se účastní transakce se spojenými osobami.

23.9.2014

Evropská komise navrhla zvýšení transparentnosti pro akcionáře

Evropská mise navrhla směrnici ke zvýšení transparentnosti pro akcionáře. Navrhovaná směrnice je součástí Akčního plánu správy společnosti z roku 2012.

22.9.2014

Na Slovensku se zachovává 20 % sazba DPH

Prezident Slovenské republiky podepsal 24.7.2014 novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

61-80/173 stránka: [ ] 4 [ ]
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj