Offshore novinky

Sekce Offshore novinky má za cíl informovat o offshore aktualitách ze světa, o změnách daňových systémů, nových možnostech mezinárodního daňového plánování, asset protection a vývoji legislativy.

MF ČR, 14.3.2012

ČR a Bahamy uzavřely dohodu o výměně informací

Zástupci MF ČR sjednali v únoru 2012 dohodu o výměně informací...

Taxguide, 9. 3. 2012

Kniha o „ostrovech pokladů“

Nedávno vyšla kniha novináře Shaxsona o daňových rájích (Jersey, Bermudy a Kajmanské ostrovy), která obsahuje popis historického vývoje těchto jurisdikcí a jejich legislativních mezer...

KPMG, OECD, 6.3.2012

OECD – zpráva o agresivním daňovém plánování

Zpráva popisuje nejběžnější případy struktur využívajících rozdílů daňového nakládání s příjmy v různých zemích...

Offshore Investment, březen 2012

Rusko – boj s korupcí a offshorovými společnostmi

Premiér Putin označil stínovou ekonomiku za stále závažnější problém.

PWC, březen 2012

Registrace jachty na Kypru

Registrací jachty na Kypru je možné snížit sazbu DPH pomocí „Yacht Leasing Scheme“ na 3 - 4 %.

OECD, březen 2012

Doporučení OECD ve vztahu k mezerám v oblasti mezinárodního zdanění

Doporučení obsahuje popis, jakým způsobem dochází k nezdanění určitých mezinárodních transakcí...

Deloitte, březen 2012

Rusko plánuje zavést CFC pravidla

Ačkoliv zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní informace, ruský premiér oznámil úmysl zavést CFC pravidla, která by umožnila zdanění offshorových společností kontrolovaných z Ruska.

Deloitte, březen 2012

Nová SZDZ Kypr – Německo, Maďarsko – Německo

V prosinci roku 2011 vstoupily v platnost nové SZDZ mezi uvedenými zeměmi, nahrazující staré smlouvy ze sedmdesátých let.

La Nación, 29.2.

Costa Rica byla odstraněna z „black listu“

La Nación, 29.2. - Mossak Fonesca, Costa Rica podepsala smlouvu o vzájemné administrativní spolupráci v daňových záležitostech.

Finanční Management, 11/2011

Zvýšení srážkové daně z příjmů u českých daňových nerezidentů

S účinností od roku 2013 ministerstvo financí navrhuje zvýšit sazbu srážkové daně na 35 %.

Novela zákona o přeměnách – další informace

Parlament ČR, 14. 11. 2011. Novela již byla schválena ve třetím čtení ve sněmovně a nyní je na cestě do senátu. Jednou z novinek je např. to, že pro uveřejnění projektu přeměny a dalších povinných oznámení by společnosti nově mohly využít své vlastní internetové stránky (pokud jsou dokumenty opatřeny elektronickým podpisem) či flexibilnější stanovení rozhodného dne.

Seychely připravují nový Companies Act

Tax News, 9. 11. 2011. Navrhované změny by měly sjednotit právní úpravu korporátního práva, která je zatím duálně upravena zákony Companies Act 1972 a International Business Companies Act 1994. Změny mají přinést úpravu jednodušší a jasnější.

HMRC zvyšuje počet kontrol u malých a středních podniků

ORCA, 27. 10. 2011. Britská daňová správa zvyšuje počet kontrol u malých a středních podniků; hlavním záměrem těchto kontrol je prověření způsobu vedení daňových záznamů. Podle současných výsledků byly u 44% podniků nalezeny chyby ve vedení záznamů; u 12% bylo toto pochybení závažné. HMRC plánuje z počátku ukládat pokuty pouze v nejzávažnějších případech do 3000 GBP. S postupem času by však mělo dojít k přitvrzení. Celá akce by měla pomoci zlepšit daňové správě proces kontroly vedení záznamů a připravit na další kontroly v příštím roce.

SZDZ Mezi Švýcarskem A SAE

ATC, 12. 10. 2011. Spojené arabské emiráty a Švýcarsko podepsaly smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, obsahující ustanovení o výměně informací odpovídající mezinárodním standardům. Smlouva by měla posílit ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi.

Návrh SZDZ s Panamou

10. 10. 2011. Návrh Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Panamou, schválený vládou k podpisu a následnému ratifikačnímu procesu, obsahuje mimo jiné maximální zdanění ve státě zdroje ve shodné výši 10 % jak u dividend, tak úroků a licenčních poplatků.

Andorra plánuje zavést nové daně

Tax News, 8. 10. 2011. V roce 2012 má Andorra v plánu zavést několik nových daní, které mají přiblížit daňový systém země více ke standardům Evropské unie a posílit tak integrační snahy. Mezi plánovanými daněmi jsou především příjmové daně pro fyzické i právnické osoby a zavedení daně z přidané hodnoty.

Malta naposledy prodlužuje úlevu od daňových sankcí

ATC, 8. 10. 2011. Maltská daňová správa naposledy prodloužila dobu trvání programu, podle kterého se neuplatní sankční pokuty a úroky z prodlení. Tento program se vztahuje na FO i PO, které mají zpoždění s platbou svých daňových závazků či podáváním daňových dokumentů.

Změna pravidel pro „DEEMED DISTRIBUTION“ u Kyperské SDC

Kyperský finanční úřad vydal oběžník (2011/10), který zavádí významnou změnu, z níž by měly těžit především mezinárodní společnosti na Kypru. Podle starých pravidel se v případě, že nebylo během dvou let vyplaceno rezidentním akcionářům alespoň 70% na ně připadajícího zisku, uplatnila se SDC ve výši 17% na částku chybějící do 70% limitu (nerezidentních akcionářů se tato pravidla netýkají).

Hong-Kong reformuje daňový systém, trustové a bankovní právo

Offshore Analysis, 15. 9. 2011. Hong-Kong se chce dostat na úroveň běžně používaných trustových jurisdikcích. Za tímto účelem ruší omezení, která byla na trusty uvalována, kdy zakazovala neomezené trvání trustu a přílišnou kumulaci zisku. Zavádí funkci profesionálních trustees, kteří mají právo delegovat a zaměstnávat nominee osoby, mají povinnost se o trust řádně starat a mají nárok na odměnu.

Čína podporuje Hong Kongu jako offshore centrum

Tax News, 19. 8. 2011. Při návštěvě Hong Kongu vicepremiér čínské státní rady prohlásil, že Čína plánuje poskytnout další zdroje na podporu a stabilitu Hong Kongu a jeho jedinečných charakteristik jako offshore centra. Cílem vládní strategie má být podpora vztahů mezi Čínou a Hong Kongem, posílení obchodních vztahů a větší otevřenosti pro vzájemné styky či posílení mezinárodního obchodování.

141-160/173 stránka: [ ] 8 [ ]
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj