Offshore novinky

Sekce Offshore novinky má za cíl informovat o offshore aktualitách ze světa, o změnách daňových systémů, nových možnostech mezinárodního daňového plánování, asset protection a vývoji legislativy.

27.1.2016

Kontrolní hlášení

Jedna z nejvýznamnějších změn od roku 2016 je povinnost vybraných subjektů podávat kontrolní hlášení, ve kterém se budou vykazovat údaje z daňových dokladů, které tyto subjekty evidují již ze zákona.

27.1.2016

Významné změny v daňových zákonech od roku 2016 v České republice a na Slovensku

Od roku 2016 dochází v České republice a na Slovensku k podstatným změnám v daňových zákonech, které jsme pro vás shrnuli v následujícím článku. Jedná se především o změny v zákoně o daních z příjmů, o DPH, o účetnictví a ve výměně informací.

11.1.2016

Reakce Nizozemska na iniciativu BEPS - změny v participation exemption

Nizozemská vláda vydala prohlášení, ve kterém reaguje na dokončení akčního plánu BEPS a jeho budoucí plánovanou implementaci.

5.1.2016

Výrazné zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky od roku 2016 v České republice

V souvislosti s novelizací zákona o účetnictví dochází mj. k významnému zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky.

23.12.2015

Směna měny na bitcoiny osvobozena od DPH

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že směna měny na bitcoiny je osvobozena od DPH.

17.12.2015

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Chile

2. prosince byla podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Chile.

14.12.2015

Zrušení Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

Vzhledem k vývoji nové legislativy týkající se mezinárodní výměny informací o finančních účtech byla 10. listopadu 2015 zrušena Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb 2003/48/EC.

30.9.2015

Návrh zákona implementující novelizovanou směrnici o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností v Lucembursku

Lucemburská vláda předložila návrh zákona, prostřednictvím kterého dojde k implementaci novelizované Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.

22.9.2015

Snížení nákladů na založení české společnosti s ručením omezeným

Díky plánovanému snížení notářské odměny a osvobození od soudního poplatku za první zápis do obchodního rejstříku by společnosti s ručením omezeným mohly být zakládány již za cca 2700 Kč.

17.9.2015

Vláda schválila novelu občanského zákoníku

Legislativní rada vlády schválila návrh novely českého občanského zákoníku.

14.9.2015

Zrušení srážkové daně při transakcích mezi Řeckem a Kyprem

V březnu 2015 zavedlo Řecko 26% srážkovou daň na obchodní transakce mezi Řeckem a Bulharskem, Kyprem a Irskem.

10.9.2015

Nový režim pro duševní vlastnictví na Britských Panenských ostrovech

Vláda Britských Panenských ostrovů (BVI) schválila nový režim týkající se registrace duševního vlastnictví na Britských Panenských ostrovech.

7.9.2015

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem

Zástupci Švýcarska a Lichtenštejnska podepsali novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

3.9.2015

FATCA čelí žalobě kvůli své protiústavnosti

Americký zákon FATCA čelí žalobě podané skupinou vedenou kentuckým senátorem.

31.8.2015

Globální fórum OECD označilo (nejen) Britské Panenské ostrovy jako vysoce spolupracující v oblasti výměny informací

OECD zveřejnila novou zprávu týkající se hodnocení 12 zemí a jejich souladu s globálními standardy výměny informací.

26.8.2015

Senát schválil smlouvu s Íránem o zamezení dvojímu zdanění

Senát schválil smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Íránem, kterou zástupci zemí podepsali letos v dubnu.

18.8.2015

Rozpočtové cíle Velké Británie

Novinky přinesly rozpočtové cíle Velké Británie. Změny se dotknout např. korporátní daně, sazby daně z dividend, sazby daně z finančních transakcí.

14.8.2015

Nový proces zažádání o výhody plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění v Lotyšsku

V Lotyšsku se uplatňuje nový postup při uplatňování výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího zdanění.

4.8.2015

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Gruzií

Byla byla podepsána nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Gruzií.

10.8.2015

Uplatnění výhod plynoucích ze SZDZ mezi Českou republikou, Slovenskem a Nizozemskem

V nedávné době rozhodoval slovenský Nejvyšší soud o tom, jestli by pro účely uplatnění smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem, která byla sjednána ještě vládou Československa v roce 1974, mělo být zkoumáno splnění podmínky skutečného vlastnictví příjmu.

1-20/173 stránka: 1 [ ]
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj