Unie Offshore poradců ČR prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu apod.) v tomto formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se Unie Offshore poradců ČR zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Klient vyplněním a odesláním formuláře dává souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů Uniií Offshore poradců ČR