Kypr

Kypr se pyšní jedním z nejvýhodnějších daňových režimů, které v současnosti ještě umocňuje členství v Evropské unii a Evropské měnové unii. Kypr společně s Maltou tvoří silnou konkurenci Nizozemsku, které je již po dlouhé roky známo jako prestižní a výhodná holdingová jurisdikce. Kypr láká mnoho mezinárodních investorů na svůj atraktivní daňový systém, stabilní a propracované právo, které má pevné základy v anglosaském právním systému.

Kypr může těžit ze svých zkušeností z doby před vstupem do EU, kdy byl klasickou offshore jurisdikcí se zvláštními formami daňově zvýhodněných společností (sazba daně z příjmu tehdy činila jen 4,25 %). Před vstupem do EU však musel Kypr novelizovat svůj daňový systém tak, aby byl v souladu s normami Evropské unie i s doporučeními OECD.
Kypr ovšem nastartoval nový směr holdingové jurisdikce a i nadále patří k zemím, kde založení společnosti přináší maximální daňové výhody.

Daňový systém

  • Na Kypru platí rovná sazba daně z příjmu 10 %, která je absolutně nejnižší v celé EU.
  • Na Kypru je zavedeno osvobození příjmů z dividend a prodejů podílů v dceřiných společnostech.
  • Kypr nezdaňuje ani prodeje cenných papírů. Lze tedy přes kyperskou společnost výhodně obchodovat na burzách.
  • Na Kypru jsou navíc zrušeny všechny srážkové daně a je tedy možné např. vyplácet dividendu akcionářům bez zdanění třeba i přímo do offshore země.
  • Díky směrnicím platným v Evropské unii jsou dividendové platby směřující na Kypr osvobozeny od srážkové daně, kterou by jinak země sídla dceřiné společnosti mohla uvalit.

Mimo daňových výhod Kypr nabízí i mnohé další nedaňové výhody. Kypr je znám benevolencí svých úřadů, které si každého jednotlivého investora cení a jsou při posuzování daňově uznatelných nákladů velmi přívětivé. Nutno zmínit i strategickou geografickou polohu mezi třemi kontinenty.

Velmi atraktivní je na této zemi její rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění, která v kombinaci s liberální domácí legislativou a rozsáhlými fiskálními úlevami nabízí nečekané možnosti v oblasti daňového plánování.

Kromě výše uvedených výhod najdou zahraniční investoři na Kypru i vysokou míru diskrétnosti. Veškerá legislativa, která se vztahuje k obchodní činnosti na Kypru, v sobě zahrnuje prvek ochrany a neprozrazení údajů, které se váží k investorům. I z toho důvodu může být registrace entit realizována prostřednictvím zplnomocněných zástupců a skuteční vlastníci zůstanou v anonymitě. Navíc kyperský obchodní rejstřík nezpřístupňuje na internetu příliš informací. Online lze zjistit pouze název společnosti,  její číslo, datum založení a informaci, zda je společnost aktivní nebo zda je v likvidaci.

Nejčastěji se na Kypru zakládají společnosti typu Limited (Ltd.) – Private companies limited by shares. Tyto společnosti musí mít sídlo na Kypru, místního tajemníka, měly by mít i kyperského jednatele. Minimální kapitál těchto společností je 1000 EUR. Lze vydat pouze akcie na jméno.
Kyperská společnost díky všem výše vyjmenovaným vlastnostem hrdě soupeří s klasickou holdingovou jurisdikcí – Nizozemskem. V mnoha aspektech včetně nižších nákladů na provoz a založení pak Kypr Nizozemsko dokonce jasně předčí. Kypr vsadil na liberalizaci systému, což se zjevně velmi vyplatilo.

 

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj