Jersey - odmítnutí námitek k ostrovním daňovým zákonům

Daňoví specialisté z Jersey byli nařčeni britským kancléřem G. Brownem v souvislosti s plánovanými změnami ostrovního daňového režimu. Mr. Brown vyjádřil názor k zavedení administrativních opatření, která by vedla k omezení obchodů využívajících britská rozvojová teritoria k redukci svých daňových povinností ve prospěch Velké Británie.

Na základě jeho vyjádření se začalo spekulovat o tlaku na podobná teritoria. Motivem uvedeného prohlášení byla představa o vysoké závislosti těchto zemí na Británii. Tento názor byl razantně odmítnut senátorem z Jersey Frankem Walkerem, který odmítl právo britské vlády zasahovat do suverenity ostrova.

Dle senátorova názoru má Jersey samostatnou vládu s vlastním parlamentem a nemá zastoupení v dalším Bruselu nebo Westminsteru. Vlastní fiskální struktura ostrova byla vytvořena již v roce 1940 a zůstala podstatně nezměněna celých 60 let.

Vyvrátil tak názory na připravovanou právní úpravu, která by vedla k administrativním zásahům do chování ekonomických subjektů. Dle senátorova vyjádření je úroveň legislativy ostrova zcela v souladu s mezinárodními standardy a v oblasti finančních služeb předstihuje i úroveň některých zemí EU.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj