Gibraltar zdokonaluje daňové pobídky

Ministerstvo průmyslu a obchodu na Gibraltaru schválilo nová pravidla zaměřená na zlepšení režimu daňových pobídek. Změny se týkají osob s vysokými čistými příjmy, které se zdržují minimálně 30 dnů v roce na Gibraltaru a podnikají v mezinárodním obchodě. Příjem od manželky, manžela, dětí může být zahrnut do celých rodinných příjmů.

Pravidla upravující přerozdělení výše uvedených osob byla změněna. Doposud uvedené osoby platily daně z prvních 45 000 Ł s minimální daňovou povinností ve výši 10 000 Ł ročně.

Podle nových pravidel byla zavedena kategorie pro oprávněné osoby s příjmy do 50 000 Ł, které pocházejí z činnosti na Gibraltaru. Takové subjekty budou nově podávat přiznání k dani z maximální hranice 5 000 Ł ročně. Podmínkou této pobídky je však zaměstnávat místní pracovníky. Všechny roční celosvětové příjmy přesahující hranici 50 000 Ł budou uvedené osoby přiznávat k dani maximálně z 10 000 Ł ročně.

K uvedenému poznamenává ministr obchodu a průmyslu Peter Montegriffo, že za poslední rok vzrostl počet subjektů využívajících této možnosti. Naše strategická pozice v oblasti Středozemního moře zvyšuje životní styl pro Britské či evropské subjekty hledající vhodné sídlo s výhodným daňovým systémem.

Status osoby dle uvedených předpokladů je zvláště zajímavý pro německé, švýcarské a francouzské subjekty, které ze svých příjmů platí daně ve svých zemích. Gibraltarský status může získat každý subjekt splňující požadované předpoklady výhodného zdanění.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj