Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám

Datum: 25.9.2014
Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum - ,,JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014.

Praha, 25.9.2014

Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum - ,,JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014. Tato expertní skupina vydala doporučení k sekundárním úpravám, řízení rizik převodních cen a vyrovnávacím platbám. Sekundární úpravy zahrnují situace, kdy je z důvodu prvotní úpravy převodních cen zdaněna i sekundární transakce. Výsledkem může být dodatečně doměřená srážková daň, penále a úrok z prodlení. Evropská komise ve sdělení navrhla omezit dodatečné zdanění u těchto sekundárních transakcí, zejména u transakcí v rámci EU.

Doporučení k řízení rizik převodních cen obsahuje především rady, jak efektivně provést kontrol převodních cen z pohledu správce daně. Jednou z možností je využití výměny informací mezi členskými státy.

V této souvislosti česká finanční správa připravuje na příští rok novou přílohu k daňovému přiznání, ve které by poplatníci měli kvantifikovat vybrané transakce s jednotlivými podniky ve skupině.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj