ČR: Nová povinná příloha k daňovému přiznání

Datum: 24.9.2014
Česká daňová správa zavedla novou přílohu k daňovému přiznání pro PO, které se účastní transakce se spojenými osobami.

Praha, 24.9.2014

Česká daňová správa zavedla novou přílohu k daňovému přiznání pro PO, které se účastní transakce se spojenými osobami. Při podání přiznání k dani z příjmů PO bude muset daňový subjekt s účinností od zdaňovacího období 2014 tuto přílohu vyplnit, pokud splňuje alespoň jeden následující bod:

  • celková aktiva přesahují částku 40 milionů Kč,
  • čistý obrat přesahuje částku 80 milionů Kč, nebo
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců je vyšší než 50,

a zároveň

  • provedla transakci se spojenou osobou sídlící v zahraničí, nebo
  • vykázala v daňovém přiznání ztrátu a provedla transakci se spojenou osobou, nebo
  • je držitelem příslibu investičních pobídek a současně provedla transakci se spojenou osobou.

Tato příloha se bude vyplňovat za každou spojenou osobu samostatně. Mezi vyplňované údaje ohledně transakce se spojenou osobou patří nákup nebo prodej dlouhodobého majetku nebo zboží, výnosy a náklady týkající se služeb uskutečněných mezi společností a spojenou osobou, výplaty podílů na zisku nebo dividend i závazky a pohledávky se spojenými osobami. Daňová správa se pravděpodobně bude zaměřovat na využívání daňových rájů, nepřiměřené platby za služby a dlouhodobě ztrátové společnosti. Tyto přílohy budou sloužit k analýze společností, na které se mají zaměřit kontroly daňových subjektů.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj