Dohoda na bázi FATCA mezi Velkou Británii, britskými korunními závislými územími a Gibraltarem vstoupila v účinnost

Datum: 1.7.2014
31. března 2014 vstoupily v platnost The International Tax Compliance (Crown Dependencies and Gibraltar) Regulations 2014.

Praha 1.7.2014 - 31. března 2014 vstoupily v platnost The International Tax Compliance (Crown Dependencies and Gibraltar) Regulations 2014. Jedná se o dohodu na bázi FATCA mezi Velkou Británií a britskými korunními územími (Guernsey, Jersey a ostrov Man) a Gibraltarem. Na základě této dohody bude probíhat automatická výměna informací týkající se bankovních účtů poplatníků rezidentních na výše zmíněných územích, a to na roční bázi. Výměna informací se bude týkat stávajících účtů ke dni 30. 6. 2014 a také účtů založených po tomto datu.

 

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj