Další země přistoupily k FATCA

Datum: 16.6.2014
Seznam států připojujících se k FATCA se rozrostl o Chile, Finsko, Lucembursko, Honduras a Estonsko.

Praha, 16.6.2014 - Seznam států připojujících se k FATCA se rozrostl o Chile, Finsko, Lucembursko, Honduras a Estonsko. Chile je čtvrtou zemí, která podepsala mezivládní dohodu s USA Model 2. Další země, které mají podepsaný Model 2, jsou Japonsko, Švýcarsko a Bermudy. Model 2 obvykle není reciproční a od Modelu 1 se liší způsobem výměny informací – u Modelu 2 finanční instituce vyměňují informace přímo s IRS, v Modelu 1 komunikuje s IRS pouze správce daně.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je daňový zákon USA. Na jeho základě americká daňová správa (IRS) požaduje po cizích bankovních institucích informace o účtech amerických daňových poplatníků. Zákon se dotýká nejen amerických občanů, ale také držitelů zelených karet, příbuzných a dalších osob majících dle amerických zákonů celosvětovou daňovou povinnost v USA.

Na základě FATCA budou sdíleny následující údaje:

Jméno, adresa, DIČ vlastníka účtu, číslo účtu, jméno a identifikační číslo instituce poskytující informace, zůstatek na účtu na konci relevantního kalendářního roku (popř. jiného období) nebo před uzavřením účtu.

V případě účtu vedeného ve prospěch třetí osoby bude poskytnuta informace o celkové hrubé výši úroků, dividend, a jiných příjmů vzniklých z majetku na účtu nebo zaplacených ve prospěch daného účtu, celková hrubá výše výnosu z prodeje majetku uhrazená na daný účet ve vykazovacím období, ve kterém finanční instituce vystupovala jako správce (custodian), makléř (broker), nebo jako jiná osoba spravující účet.

V případě účtu vedeného vlastníkem bude poskytována informace o celkové hrubé výši úroků připsaných ve prospěch daného účtu.

V případě účtů nepopsaných výše bude poskytnuta informace o celkové hrubé výši příjmů připsaných na účet v případech, kdy finanční instituce vystupuje jako dlužník nebo věřitel.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj