OECD zveřejnila akční plán G20

Datum: 3.1.2014
Organizace OECD připravila na žádost zástupců G20 akční plán, který by měl státům zajistit vyšší daňové příjmy a výrazně omezit daňové úniky.

Organizace OECD připravila na žádost zástupců G20 akční plán, který by měl státům zajistit vyšší daňové příjmy a výrazně omezit daňové úniky. V plánu je zmíněno celkem 15 domácích a zahraničních nástrojů, pomocí kterých mohou země zabránit nadnárodním korporacím výrazně snižovat svou daňovou povinnost pomocí mezinárodního plánování. Nejvíce diskutovaným je bod 12, který říká, že daňoví poplatníci budou muset zveřejnit veškeré praktiky týkající se jejich agresivního daňového plánování. Konkrétní pravidla a podmínky pro toto zveřejnění si určí jednotlivé státy. Bod 13 se pak týká dokumentace u převodních cen, kdy by podniky měly vládám poskytnout informace týkající se jejich celosvětových příjmů, ekonomických aktivit a daní zaplacených v jiných státech. Plán je zaměřen zejména na přesun zisků a nehmotného majetku mezi spojenými osobami.

V rámci dalších bodů jsou země vyzývány k prohloubení transparentnosti, což zahrnuje především dohody o automatické výměně daňových informací. OECD také zamýšlí změnit definici stálé provozovny tak, aby společnostem ztížila vyhýbání se vzniku stálé provozovny v zahraničí. Důraz je kladen na standardizaci pravidel ve všech státech a zamezení zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění.

Generální tajemník OECD Angel Gurría se o akčním plánu vyjádřil jako o historickém bodu zvratu v mezinárodní daňové spolupráci. Jednotlivá doporučení by měla být v G20 implementována do 2 let.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj