Velká Británie láká světové sportovce na osvobození od daně z příjmů

Datum: 2.1.2014
Po sporech s Andrem Agassim ohledně placení daní ve Velké Británii, upravil britský správce daně (HMRC) zákony tak, aby měl právo danit příjmy hostujících sportovců a umělců.

HMRC daní nejen příjmy z akcí pořádaných na území Velké Británie, ale také celosvětové příjmy, které souvisejí s aktivitami v UK. Nový daňový režim však způsobil, že světoví sportovci se odmítali účastnit soutěží a závodů konaných ve Velké Británii. Britové se tedy rozhodli některým z nich udělit osvobození od daně z příjmů, toto osvobození například do země znovu po 4 letech přilákalo například Usaina Bolta. Zvýhodňování sportovců a populárních umělců se však nelíbí například orchestrům hrajícím klasickou hudbu, kterým osvobození uděleno nebylo.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj