EU vyšetřuje Gibraltarský režim korporátních daní

Datum: 13.12.2013
Evropská komise zahájila vyšetřování nového gibraltarského režimu korporátních daní, aby zjistila, jestli neporušuje pravidla státní podpory Evropské unie.

Evropská komise zahájila vyšetřování nového gibraltarského režimu korporátních daní, aby zjistila, jestli neporušuje pravidla státní podpory Evropské unie. Vyšetřování se zaměří na firemní osvobození od daně pro pasivní příjem, na autorské honoráře a úroky. Podrobnosti o probíhajícím šetření budou zveřejněny na stránkách Komise v rejstříku státních podpor pod číslem případu SA.34914.

 

Britské zámořské území zavedlo nový daňový režim v roce 2010. To zdaňuje všechny příjmy plynoucí z nebo vzniklé v Gibraltaru, ale uděluje výjimku pro pasivní příjem bez ohledu na to, kde se nachází zdroj příjmu. Šetření Komise je reakcí na stížnost ze Španělska v červnu 2012 s tím, že v Gibraltaru daňový režim poskytuje výhodu
"offshore" společnostem.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj