Evropská komise zhodnotila daňové změny v členských státech EU v roce 2013

Datum: 27.11.2013

V říjnu 2013 vydala Evropská komise každoroční přehled o daňových změnách v členských státech Evropské unie, ve kterém analyzuje daňovou politiku jednotlivých států za uplynulých 12 měsíců. V oblasti DPH zpráva zmiňuje následující změny:

  •  Belgie, Estonsko, Litva, Lucembursko, Portugalsko a Polsko v uplynulých 12 měsících rozšířily použití standardní daňové sazby, zatímco Švédsko naopak rozšířilo užití sazby snížené.
  • Daňový základ rozšířilo 7 evropských států (např. Slovensko). Evropská komise doporučuje Belgii, Velké Británii a Lucembursku učinit totéž.
  • Zpráva rovněž upozorňuje na fakt, že Řecko, Španělsko, Itálie, Litva, Portugalsko a Velká Británie vybírají na DPH mnohem méně než je průměr v EU-28. Evropská komise tedy těmto zemím doporučuje, aby restrukturalizovaly svůj systém DPH či zintenzivnily spolupráci v oblasti sdílení daňových informací.

Přehled o daňových změnách v členských státech EU také vychvaluje pokrok ve sdílení daňových informací a boji proti únikům v oblasti DPH. Například Česká republika zavedla institut nespolehlivého plátce, Slovensko začalo preferovat elektronické platby nad platbami v hotovosti, Velká Británie zase podnikla kroky k eliminaci daňových úniků prostřednictvím offshore zemí.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj