Určení místa plnění u poskytnutí služeb na Kypru

Datum: 11.11.2013
Na konci srpna 2013 vydal kyperský správce daně oběžník, ve kterém specifikuje místo plnění u určitých služeb dodaných daňovým poplatníkům sídlícím na Kypru.

Na konci srpna 2013 vydal kyperský správce daně oběžník, ve kterém specifikuje místo plnění u určitých služeb dodaných daňovým poplatníkům sídlícím na Kypru. V oběžníku je uvedeno základní pravidlo při určení místa plnění u poskytování služeb – místem plnění je země, ve které má příjemce služby své sídlo nebo stálou provozovnu. Dále je zde zdůrazněno, že služby, které jsou přímo spojeny s osobami usídlenými na Kypru, jsou považovány za služby poskytnuté té dané osobě, a to bez ohledu na to, jestli jiná osoba, usídlená mimo území Kypru, dala k tomuto poskytnutí instrukce a služba jí byla vyfakturována. Poskytnutí následujících služeb by tedy mělo být vždy považováno za zdanitelné na Kypru:

 

-          Auditorské služby,

-          vedení účetnictví a účetní služby,

-          služby nominee jednatelů a tajemníků,

-          administrativní služby související s podáním daňového a DPH přiznání,

-          poskytování registrované adresy atd.

Na rozdíl od výše vyjmenovaných služeb, u služeb nominee akcionáře, poradenských a konzultačních služeb, a služeb spojených s registrací společností u Obchodního rejstříku se místo plnění určuje dle základního pravidla, služby jsou tedy zdanitelné v místě sídla nebo stálé provozovny příjemce služby.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj