Ukrajina – změny daňové legislativy a dopad na struktury s Kyprem

Datum: Eurofast, 25.3.2012
Nový ukrajinský daňový kodex zavádí definici beneficial ownership, podle které nejsou za skutečné vlastníky považování prostředníci ani nominee akcionáři.

Nový ukrajinský daňový kodex zavádí definici beneficial ownership, podle které nejsou za skutečné vlastníky považování prostředníci ani nominee akcionáři. Podle článku je těžké odhadovat, jaký tato změna bude mít dopad na interpretaci SZDZ. Pokud ukrajinský subjekt vyplácí dividendy, licenční poplatky či úroky kyperskému, je důkazní břemeno na ukrajinském subjektu – pokud má pochyby, zda kyperský příjemce je BO, může srazit daň a nechat kyperský subjekt, aby se domáhal vrácení daně a prokazoval svůj status BO.

Mělo by se také pracovat na nové smlouvě mezi zeměmi, která by tuto problematiku ošetřila přímo. Ukrajina také zavádí uznatelnost nákladů za konzultace atp. placené nerezidentům jen do výše 4% tržeb (do jurisdikcí z blacklistu nejsou platby uznatelné vůbec). Více naleznete zde.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj