Důvody odchodu firem do zahraničí: Anonymita, daně, ochrana investic

Datum: 8.8.2012
Za první pololetí tohoto roku přibylo dle analýzy společnosti ČEKIA 213 firem ovládaných ze zemí považovaných za daňové ráje. Největší poptávka byla po společnostech sídlících na Kypru (72), Seychelách (72), v Nizozemsku (16) a Lucembursku (16). Dle cílových destinací je zřejmé, že podnikatele láká možnost anonymního vlastnictví, snížení daňové zátěže a ochrana majetku.

Za první pololetí tohoto roku přibylo dle analýzy společnosti ČEKIA 213 firem ovládaných ze zemí považovaných za daňové ráje. Největší poptávka byla po společnostech sídlících na Kypru (72), Seychelách (72), v Nizozemsku (16) a Lucembursku (16). Dle cílových destinací je zřejmé, že podnikatele láká možnost anonymního vlastnictví, snížení daňové zátěže a ochrana majetku.

„V případě změny vlastníka firmy na Seychely, Belize, do Panamy a částečně do USA je hlavním motivem zajištění anonymity vlastníka společnosti. Podnikatelé často velmi negativně vnímají množství informací, které jsou o nich veřejně dostupné na internetu. Jedná se o adresu bydliště, zveřejňování výše podílu ve firmě nebo povinnost zveřejňovat účetní závěrky,“ říká Viktor Hába, daňový specialista ze společnosti Akont Trust Company. Anonymita offshore daňových rájů je dána tím, že informace o vlastníkovi nelze, na rozdíl od Slovenska, dohledat v obchodním rejstříku přístupném na internetu. Ani pátrání po vlastníkovi přímo v dané zemi nepřináší úspěch, protože úřadům často stačí znát pouze jméno firmy a adresu poštovní schránky. Zapojení offshore zemí do vlastnické struktury však samo o sobě nepřináší žádné daňové výhody a vlastník z exotického ostrova může odradit některé obchodní partnery.

Ke snížení celkové daňové zátěže jsou využívány takzvané onshore země se vstřícným podnikatelským prostředím. Slovenští podnikatelé dávali přednost zejména Kypru, Nizozemsku a Lucembursku. „Založení společnosti na Kypru, v Nizozemsku nebo Lucembursku zpravidla vede také ke snížení celkového zdanění podnikatele. Ve srovnání se Slovenskem lze na Kypru relativně snadno dosáhnout poloviční míry efektivního zdanění, v některých podnikatelských oborech ještě více. Výhodou je také výrazně vstřícnější přístup finančních úřadů a dalších složek státní správy. Na Kypru má sídlo přes 350 000 firem a podnikatelé jsou vnímáni jako klienti, ke kterým má být stát vstřícný, protože jinak odejdou,“ zdůrazňuje Viktor Hába. To odráží skutečnost, že kyperské firmy neplatí žádné daně z obchodu s cennými papíry, při vyplácení dividend nebo za prodej obchodních podílů. Daň z příjmu právnických osob je na úrovni 10 % (SR 19 %). Další významné úspory mohou vznikat při obchodu s pohledávkami, poskytování provozních úvěrů a dalších činností. Specifické postavení má Lucembursko, které je oblíbeným cílem investičních fondů.

Dle preferovaných destinací je také zřejmé, že podnikatelé se rozhodli svůj majetek chránit před proměnlivými a nejasnými zákony. „Pokud má firma vlastníka v USA, na Kypru, v Nizozemsku nebo Lucembursku opírá se nejen o stabilní právní řád, ale také o velmi silné smlouvy o ochraně investic. Ty stojí nad slovenskými zákony a poskytují výrazně vyšší právní jistoty,“ vysvětluje Viktor Hába. Krajní variantou využití smluv o ochraně investic je řešení sporu v arbitráži. „Arbitráž je velmi nákladný proces, který se vyplatí pouze velkým a silným hráčům. Střední podnikatelé těží spíše z toho, že úřady jsou v přístupu k firmám se zahraničním vlastníkem opatrnější,“ říká Viktor Hába.

Pokud si podnikatelé přejí využít výhod více zemí, tedy například nižších daní, dobré image a vysoké anonymity vlastnictví, vytvářejí mezinárodní holdingy kombinující výhody více zemí. „Jediným způsobem jak zkombinovat daňové úlevy a vysokou ochranu soukromí, je využití mezinárodních holdingových struktur. Ty dokážou stlačit míru efektivního zdanění až k jednotkám procent a zajistí plné soukromí vlastníka,“ dodává Viktor Hába.

Dle Viktora Háby bude počet firem ovládaných z daňových rájů nebo ze zemí s příznivými podnikatelskými podmínkami nadále růst. „Zájem V letošním pololetí je překvapivě vysoký. Až během delšího času se ukáže, zda se jedná o trend nebo jednorázový výkyv. Dlouhodobě však bude firem ovládaných ze zahraničí určitě růst. Slovenští podnikatelé chtějí uspět ve tvrdém konkurenčním prostředí a zajištění ochrany svého majetku společně s nižší mírou zdanění pro ně znamená výraznou konkurenční výhodu.“

Na následujících stranách naleznete rozšiřující informace včetně tabulek s daty a vysvětlení nejdůležitějších pojmů.

Počet českých firem s vlastníkem ze zahraničních offshore a onshore destinací:

Zdroj: Převzato se svolením ČEKIA

Definice základních pojmů:

Onshore daňové ráje – dle přesného názvosloví se nejedná o daňové ráje, ale o tzv. země daňových pobídek. Země nabízející tyto daňové výhody jsou mnohdy součástí EU. Onshore destinaci volí podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout vysokým daním nebo se chtějí řídit zákony jiné země. Zejména v západní Evropě jsou zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné. Onshore společnosti nejsou podezřelé obchodním partnerům nebo finančním úřadům.

 

Onshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

  • Jsou založeny podle místních zákonů a mohou obchodovat s jakýmikoli subjekty z různých zemí
  • Jsou povinny platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence
  • Musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhají auditu

 

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Malta, Švýcarsko, USA nebo Velká Británie.

Offshore daňové ráje – jedná se o destinace, které mají k podnikatelskému prostředí mimořádně benevolentní vztah. Daně se blíží nule, minimální jsou také požadavky na zápis do obchodního rejstříku nebo při určování identity vlastníka společnosti. V českých podmínkách se tyto společnosti zakládají z důvodu skrytí skutečného vlastníka. EU a USA se snaží proti daňovým rájům bojovat, ale výsledky se blíží nule. Daní za sídlo společnosti v offshore destinaci je zvýšená podezřívavost obchodních partnerů i finančních úřadů.

 

Offshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

  • Jsou založeny podle místních zákonů, avšak nevyvíjí (nesmí vyvíjet) podnikatelské aktivity na území rezidenčního státu
  • Výnosy z obchodních aktivit dané společnosti nejsou v této zemi zdaněny
  • Daně se platí formou ročního poplatku „za existenci“
  • Zpravidla nemusí předkládat žádné účetnictví ani podávat daňová přiznání.

 

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Antigua, Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské Pan. Ostrovy, Jersey, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Nizozemské Antily, Panama, Seychelská republika

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj