Důvody odchodu do zahraničí: Anonymita, daně a ochrana investic

Datum: 7.8.2012
Tempo odchodu českých firem do zahraničí roste přesto, že už je ze zahraničí ovládáno na 12 000 společností. Dle cílových destinací je zřejmé, že podnikatelé reagují na omezení anonymních akcií na doručitele, zajišťují mezinárodní ochranu svých investic a minimalizují daňové odvody.

Tempo odchodu českých firem do zahraničí roste přesto, že už je ze zahraničí ovládáno na 12 000 společností. Dle cílových destinací je zřejmé, že podnikatelé reagují na omezení anonymních akcií na doručitele, zajišťují mezinárodní ochranu svých investic a minimalizují daňové odvody. 

Podle statistik České kapitálové informační agentury (ČEKIA) přibylo jen za první letošní půlrok 294 firem, které se rozhodly využít výhod mezinárodní vlastnické struktury. Ta umožňuje před veřejností i úřady skrýt skutečného vlastníka, výrazně snížit daňové odvody nebo zajistit ochranu prostřednictvím mezinárodních smluv o ochraně investic. Dle statistik právě vydaných společností ČEKIA výrazně vzrostl zájem o USA (123 firem), Kypr (79 firem) Seychely (51), Nizozemsko (18) a Belize (12).

V případě změny vlastníka firmy na Seychely, Belize a částečně USA je hlavním motivem zajištění anonymity vlastníka společnosti. Podnikatelé reagují na záměr státu omezit anonymitu akcií na doručitele. Kdo si chce anonymitu a možnost jednoduše převádět podíly ve firmách zachovat, využije právě těchto zemí a český stát na něj velmi obtížně dosáhne. V souvislosti se zrušením akcií na doručitele platným od ledna 2014 očekáváme, že hlavní vlna zájmu o tyto země teprve přijde,“ říká Michal Friedberger, obchodní ředitel společnosti Akont Trust Company. Zapojení USA, Seychel nebo dalších offshore zemí do vlastnické struktury však samo o sobě nepřináší žádné daňové výhody. Anonymita offshore daňových rájů je dána tím, že informace o vlastníkovi nelze, na rozdíl od České republiky, dohledat v obchodním rejstříku přístupném na internetu. Ani pátrání po vlastníkovi přímo v dané zemi nepřináší úspěch, protože úřadům často stačí znát pouze jméno firmy a adresu poštovní schránky.

Ke snížení celkové daňové zátěže jsou využívány takzvané onshore země se vstřícným podnikatelským prostředím, zejména Kypr a Nizozemsko. „Založení společnosti na Kypru nebo v Nizozemsku zpravidla vede také ke snížení celkového zdanění podnikatele. Ve srovnání s Českou Republikou lze na Kypru relativně snadno dosáhnout poloviční míry efektivního zdanění, v některých podnikatelských oborech ještě více. Výhodou je také výrazně vstřícnější přístup finančních úřadů a dalších složek státní správy. Na Kypru má sídlo přes 350 000 firem a podnikatelé jsou vnímáni jako klienti, ke kterým má být stát vstřícný, protože jinak odejdou,“ zdůrazňuje Michal Friedberger. To odráží skutečnost, že kyperské firmy neplatí žádné daně z obchodu s cennými papíry, při vyplácení dividend nebo za prodej obchodních podílů. Daň z příjmu právnických osob je na úrovni 10 % (ČR 19 %). Další významné úspory mohou vznikat při obchodu s pohledávkami, poskytování provozních úvěrů a dalších činností.

Dle preferovaných destinací je také zřejmé, že podnikatelé se rozhodli svůj majetek chránit před proměnlivými a nejasnými zákony, kterými je Česká republika pověstná. „Pokud má firma vlastníka v USA, na Kypru nebo v Nizozemsku, opírá se nejen o stabilní právní řád, ale také o velmi silné smlouvy o ochraně investic. Ty stojí nad českými zákony a poskytují výrazně lepší ochranu majetku. Silným impulsem bylo pro podnikatele to, že Ústavní soud nezabránil zpětnému zdanění solárních elektráren. Pochopili, že stát hraje podle pravidel, které může kdykoli měnit a snaží se tomuto riziku vyhnout,“ vysvětluje Michal Friedberger. Krajní variantou využití smluv o ochraně investic je řešení sporu v arbitráži. „Arbitráž je velmi nákladný proces, který se vyplatí pouze velkým a silným hráčům. Střední podnikatelé těží spíše z toho, že české úřady jsou v přístupu k firmám se zahraničním vlastníkem opatrnější,“ říká Michal Friedberger.

Pokud si podnikatelé přejí využít výhod více zemí, tedy například nižších daní, dobré image a vysoké anonymity vlastnictví, vytvářejí mezinárodní holdingy kombinující výhody více zemí. „Jediným způsobem jak zkombinovat daňové úlevy a vysokou ochranu soukromí, je využití mezinárodních holdingových struktur. Ty dokážou stlačit míru efektivního zdanění až k jednotkám procent a zajistí plné soukromí vlastníka,“ dodává Michal Friedberger.

Přesun sídla společnosti nebo útěk do zahraničí jsou zažité termíny, které v praxi znamenají, že vlastníkem české společnosti se stane zahraniční firma. Česká společnost nadále podniká na území ČR, ale díky zahraničnímu vlastníkovi získává četné výhody. Mezi ně patří celkové nižší zdanění holdingu, možnost ochrany prostřednictví robustního práva a mezinárodním smlouvám nebo zajištění soukromí skutečnému vlastníkovi. Ten podnikání nadále kontroluje, ale možnost spojit ho s majetkem je velmi nízká.

Na následujících stranách naleznete rozšiřující informace včetně tabulek s daty a vysvětlení nejdůležitějších pojmů.

Počet českých firem s vlastníkem ze zahraničních offshore a onshore destinací:

ABSOLUTNÍ ZMĚNA RELATIVNÍ ZMĚNA
OFFSHORE DESTINACE 30.6.2012 31.12.2011 2011 - 1H2012 2011 - 1H2012
Bahamy 41 35 6 17,14 %
Belize    106 94 12 12,77 %
Bermudské ostrovy                      4 5 -1 -20,00 %
Britské
Panenské ostrovy           
446 438 8 1,83 %
Britské
Panenské ostrovy           
73 66 7 10,61 %
Jersey
(Velká Británie)              
0 0 0 0,00 %
Kajmanské
ostrovy                
36 38 -2 -5, 26 %
Lichtenštejnsko 260 255 5 1,96 %
Nizozemské
Antily                       
16 15 1 6,67 %
Panama 193 190 3 1,58 %
Seychelská
republika                 
465 414 51 12,32 %
Offshore
destinace celkem
1 640
1550 90 5,80 %
ABSOLUTNÍ
HODNOTA
RELATIVNÍ
HODNOTA
ONSHORE DESTINACE 30.6.2012 31.12 2011 2011 - 1H2012 2011 - 1H2012
Kypr  1 784 1 705 79 4,63 %
Lucembursko 1 179 1 192 -13 -1,09 %
Monako 51 54 -3 -5,56 %
Nizozemsko 4 519 4 501 18 0,40 %
Spojené státy
americké            
2 873 2 750 123 4,47 %
Onshore
destinace celkem
10 406 10 202 204 1,99 %
Součet
offshore a onshore
12 046 11 752 294 2,50 %

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA.

Definice základních pojmů:

Onshore daňové ráje – dle přesného názvosloví se nejedná o daňové ráje, ale o tzv. země daňových pobídek. Země nabízející tyto daňové výhody jsou mnohdy součástí EU. Onshore destinaci volí podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout vysokým daním nebo se chtějí řídit zákony jiné země. Zejména v západní Evropě jsou zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné. Onshore společnosti nejsou podezřelé obchodním partnerům nebo finančním úřadům.

Onshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

  • Jsou založeny podle místních zákonů a mohou obchodovat s jakýmikoli subjekty z různých zemí
  • Jsou povinny platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence
  • Musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhají auditu

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Malta, Švýcarsko, USA nebo Velká Británie.

Offshore daňové ráje – jedná se o destinace, které mají k podnikatelskému prostředí mimořádně benevolentní vztah. Daně se blíží nule, minimální jsou také požadavky na zápis do obchodního rejstříku nebo při určování identity vlastníka společnosti. V českých podmínkách se tyto společnosti zakládají z důvodu skrytí skutečného vlastníka. EU a USA se snaží proti daňovým rájům bojovat, ale výsledky se blíží nule. Daní za sídlo společnosti v offshore destinaci je zvýšená podezřívavost obchodních partnerů i finančních úřadů.

Offshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

  • Jsou založeny podle místních zákonů, avšak nevyvíjí (nesmí vyvíjet) podnikatelské aktivity na území rezidenčního státu
  • Výnosy z obchodních aktivit dané společnosti nejsou v této zemi zdaněny
  • Daně se platí formou ročního poplatku „za existenci“
  • Zpravidla nemusí předkládat žádné účetnictví ani podávat daňová přiznání.

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Antigua, Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské Pan. Ostrovy, Jersey, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Nizozemské Antily, Panama, Seychelská republika

Akont Trust Company

Vznikla v České republice v roce 1992. Za dobu působení si získala pozici lídra trhu v oblasti mezinárodního daňového plánování pro střední firmy. Od roku 2000 působí Akont Trust Company také na Slovensku (Akont Slovakia), kde se stala dominantním hráčem v oblasti daňových služeb a offshore poradenství.

Akont Trust Company poskytuje komplexní poradenství v oblasti hledání daňových úspor, právní ochrany a anonymity vlastnictví majetku. Rozsah služeb sahá od jednoduchého zakládání firem v zahraničí až po návrh struktury a správu komplexního mezinárodního holdingu. Akont Trust Company je jedním ze zakládajících členů Unie Offshore poradců České republiky. www.akont.cz

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj