Novela zákona o přeměnách – další informace

Parlament ČR, 14. 11. 2011. Novela již byla schválena ve třetím čtení ve sněmovně a nyní je na cestě do senátu. Jednou z novinek je např. to, že pro uveřejnění projektu přeměny a dalších povinných oznámení by společnosti nově mohly využít své vlastní internetové stránky (pokud jsou dokumenty opatřeny elektronickým podpisem) či flexibilnější stanovení rozhodného dne.

Návrh také nově upravuje přeshraniční operace, které dosud sice nebyly explicitně zakázány, ale vzhledem k chybějící úpravě se v praxi neuskutečňovaly: přeshraniční rozdělení, přeshraniční převod jmění na společníka, přemístění sídla zahraniční společnosti z jiného členského státu EU do České republiky a přemístění sídla české společnosti z České republiky do jiného členského státu EU, aniž by společnost zanikla. Navrhovaná účinnost zákona byla posunuta vzhledem k dlouhému projednávání ve sněmovně na 1. leden 2012.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj