Seychely připravují nový Companies Act

Tax News, 9. 11. 2011. Navrhované změny by měly sjednotit právní úpravu korporátního práva, která je zatím duálně upravena zákony Companies Act 1972 a International Business Companies Act 1994. Změny mají přinést úpravu jednodušší a jasnější.

Klíčové změny obnáší zavedení možnosti vydat akcie s i bez paritní hodnoty, zavést koncept náhradních jednatelů (reserve directors) či umožnit elektronické podávání oficiálních dokumentů. IBC by nově musely své registry uchovávat ve svém sídle či jiném místě na Seychelách.

Pokud bude návrh přijat, nebude žádné přechodné období, ale stávající společnosti automaticky přejdou pod novou úpravu. Předpokládá se, že nový zákon bude dokončen do listopadu 2011 a vejde v platnost od ledna 2012.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj