HMRC zvyšuje počet kontrol u malých a středních podniků

ORCA, 27. 10. 2011. Britská daňová správa zvyšuje počet kontrol u malých a středních podniků; hlavním záměrem těchto kontrol je prověření způsobu vedení daňových záznamů. Podle současných výsledků byly u 44% podniků nalezeny chyby ve vedení záznamů; u 12% bylo toto pochybení závažné. HMRC plánuje z počátku ukládat pokuty pouze v nejzávažnějších případech do 3000 GBP. S postupem času by však mělo dojít k přitvrzení. Celá akce by měla pomoci zlepšit daňové správě proces kontroly vedení záznamů a připravit na další kontroly v příštím roce.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj