Local businesses becoming more 'European'

Datum: The Prague Post, 13.2.2008
Companies dreaming big adopt EU's Societas Europaea format. Článek Victora Veleka pro The Prague Post komentovaný Unií Offshore Poradců ČR.

Despite some discontent and skepticism, the European Union is heading toward a supranational future. And, while a European identity to replace national identities is, if ever, yet to come, a European business identity is already available to companies throughout the EU.
EURO companies at a glance


Societas Europaea
(SE) is a type of joint-stock firm based on European law, rather than national legislation
Established by the European Union to reduce cross-border bureaucracy, the SE format is favored by holding companies
Laws governing SEs are a hodgepodge of European and national legislation, leaving SE companies in some legal uncertainty

Since 2004, companies in EU member states have been able to opt for a distinctly European feel by transforming into a European Company, or Societas Europaea (SE), a joint-stock company type based on European law aimed at slashing cross-border bureaucracy.
Several high-profile companies, such as the insurer Allianz and the German automaker Porsche, have migrated to the SE format. Porsche opted to become an SE to ensure that after its planned takeover of Volkswagen, Porsche’s board seats will not be engulfed by Volkswagen workers’ representatives — a threat under German law, but not under the European umbrella.
Finep, a Prague-based real estate company, was among the Czech businesses that “turned European” last year. Unlike Porsche, though, Finep’s decision was not motivated by any looming threat.
The firm has been quickly developing over the past years, expanding to Slovakia and planning to enter other markets as well, said Finep General Manager Tomáš Pardubický. “In such circumstances, it is important to have a flexible and, at the same time, stable legal backing, which is provided by the European Company form.”
The SE label is an attractive option for bigger companies, long-term players on the European level and enterprises with pan-European ambitions, Pardubický added.
Today, there are no more than 150 SE-designated businesses Europe-wide. The Czech Republic only started seeing SEs established last year and now hosts some 20 firms, according to Petr Čech, a Charles University lecturer specializing in the legal aspects of SE firms.
“The real boom of the European Company form has not yet taken off, either in Europe and in the Czech Republic,” Čech said. This type of firm remains largely unknown and is only slowly entering public awareness, though it could play an influential role in European business in the future.

Free seat
A SE firm can move its seat freely within the EU, enabling Czech businesses to take advantage of lower tax systems and more robust legal environments in “old” EU countries, said Petr Mála, head of Společnosti Online, a provider of ready-made companies.
Besides, the European Company brings with it European goodwill, Mála added. “A [Czech] firm with a generally known European corporate identity is perceived by foreign businesses as a more trustworthy partner,” he added.
On the other hand, as Pardubický noted, setting up a SE is a complicated and time-consuming process. This is what makes it attractive for companies like Společnosti Online.
“This year, we plan to sell 30 or 40 European Companies,” Mála said. Currently, Společnosti Online has three SEs available, each for 199,000 Kč ($11,370).
Nevertheless, although the SE legal entity can be an effective means of tax optimization and is an ideal option for holding companies, its tax advantages are incomparable with the benefits of so-called tax paradises, according to the Union of Czech Offshore Advisors (UOP).
“It is not a direct competitor to off-shoring,” said UOP Chairman Michal Friedberger. Companies in tax paradises pay no taxes, are not required to keep financial records and can be owned anonymously. Those are benefits SEs can never enjoy, he added.

Legal hybrid
There remain many legal ambiguities surrounding SE firms.
“The complex legal foundations — the SE is partly based on common European law and partly on national legislation — are not fully developed and this results in many obscurities,” Čech said.
The same applies, he argued, to the two other entities recognized by EU corporate law: the European Economic Interest Grouping and the European Cooperative Society.
In the future, small and midsize businesses should also be able to turn European, as foundations have been laid for establishing a European Private Company, a kind of EU limited-liability company.

Čech supports the project. However, it must be based on clear legal grounds in order to be successful, he stressed. “If a legal hybrid combining European and national legislations is adopted like in the case of [SE firms], I wouldn’t put much hope in it.”

 

Vzniku tohoto článku předcházel rozhovor redaktora s Ing. Michalem Friedbergerem, prezidentem Unie Offshore Poradců ČR:

The Prague Post: Myslite si, ze SE spolecnosti muzou snizit zajem ceskych podnikatelu o zakladani firem v tzv. danovych rajich, tj. muze byt vaznym konkurentem/alternativou klasickeho offshore podnikani?

Friedberger:  Evropská společnost je unikátní právní entitou, která může být zformována na území EU. Její výjimečnost spočívá zejména ve flexibilitě její právní a daňové rezidence, tedy v tom že tato společnost může pružně měnit své sídlo mezi všemi členskými státy EU. Vzhledem k tomu, že Societas Europaea (SE - evropská společnost) může sídlit pouze ve státech EU, nejedná se o přímou konkurenci firem v daňových rájích. Offshore společnosti v daňových rájích neplatí žádné daně, nemusí vést účetnictví a lze je vlastnit anonymně. Vzhledem k omezení SE sídlit pouze v členských státech EU nemůže SE tyto vlastnosti offshore společností nikdy získat - na SE se vztahují standardní zákony členské země EU jako na ostatní zde sídlící firmy. To ovšem neznamená, že by evropská společnost nebyla zajímavá pro daňové plánování. Naopak! Evropská společnost je ideální právní formou pro tzv. holdingové společnosti, neboť může sídlit v Nizozemí, na Kypru, v Irsku, v Lucembursku či na Maltě a své sídlo může měnit dle aktuálních potřeb. SE navíc umožňuje konsolidaci vlastnických vztahů prostřednictvím přeshraniční fúze.

The Prague Post:  O spolecnosti typu SE je v posledni dobe v CR pomerne zajem. Je to jen prechodna zalezitost nebo dlouhodobejsi trend? Co jsou podle Vas hlavni vyhody tohoto typu spolecnosti? Jake jsou nevyhody v porovnani s klasickym offshoringem?

Friedberger:  Zájem o Evropské společnosti rozhodně není náhodou. Evropská společnost může českým podnikatelům přinést zejména tyto výhody:

I. Úspora nákladů na správu a řízení - Societas Europaea (SE) si může zvolit tzv. monistický systém řízení, kdy společnost řídí pouze jeden
statutární orgán (minimálně dvoučlenný), kterým je Správní rada. To znamená úsporu režijních nákladů ve srovnání s běžnou a.s., jež musí mít povinně
představenstvo a dozorčí radu*.

II. Možnost zvolit vhodný právní systém - Právní systémy starších členských států EU jsou výrazně stabilnější než český. Přinášejí větší jistotu pro podnikatele a vyšší vymahatelnost práva.

III. Výběr nejvhodnějšího daňového systému v rámci EU - Při zformování SE na území členského státu EU se na SE vztahují daňové zákony zvolené země. Societas Europaea (SE) může dle výběru sídla například využívat nízké daně z příjmů na Kypru (10%), nebo využít vhodného holdingového režimu v Nizozemí. Přesunem sídla společnosti lze také řešit optimalizaci zdanění připravovaných transakcí. Například prodeje podílů nebo obchod s pohledávkami.

IV. Využití smluv o ochraně investic uzavřených Českou republikou - Přenesení sídla SE společnosti do zahraničí přináší silnější pozici společnosti při jednání s českým státem. Evropská společnost se může opřít i o smlouvy o ochraně investic uzavřených Českou republikou.

V. Velkou motivací je rozhodně i vysoká image evropské společnost. - Tento faktor spolu s výše uvedenými výhodami vede podnikatele často k tomu, že si raději koupí ready-made evropskou společnost (např. na http://www.spolecnostionline.cz/cz/aktualni-seznam-evropskych-spolecnosti je možné si takovou společnost zamluvit online) než aby podnikali přes běžné akciové společnosti.

Více informací o vlastnostech a možnostech využití evropské společnosti je možné se dozvědět na chystaném vzdělávacím Semináři Unie Offshore Poradců ČR, který proběhne ve středu 2.4.2008 v hotelu Corinthia Towers na pražském Vyšehradě. Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím webu společnosti Akont. Porovnání s klasickým offshoringem není příliš na místě, neboť se jedná o odlišné nástroje daňového plánování, jak již bylo uvedeno výše.

 

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj