Výrazné zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky od roku 2016 v České republice

Datum: 5.1.2016
V souvislosti s novelizací zákona o účetnictví dochází mj. k významnému zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky.

Praha, 5.1.2016

V souvislosti s novelizací zákona o účetnictví dochází mj. k významnému zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky. Nově mají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku všechny skupiny, které k rozvahovému dni splní alespoň 2 z následujících kritérií:

  • Celková aktiva 100 mil. Kč (dříve 350 mil. Kč),
  • čistý obrat 200 mil. Kč (dříve 700 mil. Kč),
  • průměrný počet zaměstnanců 50 (dříve 250).

Vyhláška také nově vyžaduje uvedení stejného typu informací, které musí být zveřejněny v samostatné účetní závěrce velké účetní jednotky, v příloze ke konsolidované účetní závěrce. Tyto informace musí být stanoveny na konsolidovaném základě, musí tedy obsahovat např. vnitroskupinové transakce a zůstatky.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj