Návrh zákona implementující novelizovanou směrnici o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností v Lucembursku

Datum: 30.9.2015
Lucemburská vláda předložila návrh zákona, prostřednictvím kterého dojde k implementaci novelizované Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.

Praha, 30.9.2015

Lucemburská vláda předložila návrh zákona, prostřednictvím kterého dojde k implementaci novelizované Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Konkrétně se jedná o zavedení opatření proti hybridním půjčkám a následnému dvojímu nezdanění, a také proti uměle vytvořeným strukturám společností.
V praxi nebudou dividendy přijaté kvalifikující se lucemburskou mateřskou společností od kvalifikující se dceřiné společnosti z jiného členského státu osvobozeny od zdanění příjmů (v rámci tzv. participation exemption) v případě, že jsou daňově uznatelné v členském státě vyplácející společnosti. Osvobození od zdanění přijatých dividend také nebude umožněno v případě, že je dividendový příjem výsledkem dohod postrádajících obchodní význam.

Lucemburský parlament by měl zákon prostudovat a přijmout v průběhu následujících měsíců. Nová opatření by se měla začít uplatňovat na platby učiněné po 31. prosinci 2015.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj