Osvobození dividendových příjmů podle návrhu daňové reformy

Podle návrhu, který se nyní nalézá v poslanecké sněmovně, by mělo dojít k rozšíření osvobození dividendových příjmů a podílů na zisku. Dividendy by u příjemce – FO rezidenta ČR měly být osvobozeny, pokud je vyplácející společnost rezidentem ČR, EU, Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace, příp. u příjemce – FO rezidenta těchto zemí, pokud jsou vypláceny společností rezidentní v ČR. U PO je osvobození obdobně koncipované, vztahuje se však navíc také na země, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj