Návrh Evropské komise o automatické výměně informací týkající se rozhodnutí o daňovém režimu

Datum: 16.4.2015
Evropská komise zveřejnila návrh na pozměnění Směrnice o administrativní spolupráci mezi členskými státy (2011/16/EU), kterým zavádí povinnou automatickou výměnu informací týkající se rozhodnutí o daňovém režimu.

Praha, 16.4.2015

Evropská komise zveřejnila návrh na pozměnění Směrnice o administrativní spolupráci mezi členskými státy (2011/16/EU), kterým zavádí povinnou automatickou výměnu informací týkající se rozhodnutí o daňovém režimu. Návrh by měl být schválen a implementován do 1. 1. 2016. Ustanovení se budou týkat rozhodnutí o daňovém režimu nejen nově vydaných, ale také vydaných za posledních 10 let, a to v případě, že jsou stále v platnosti. Rozhodnutí budou automaticky sdílena se všemi členskými státy. Doposud byla ve směrnici zakotvena jen spontánní výměna rozhodnutí o daňovém režimu a to v případě, že by informace byly relevantní pro některou z daňových správ v jiném členském státě.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj