Nová daň z příjmů ve Velké Británii od dubna 2015

Datum: 31.3.2015
Britská vláda v březnu 2015 schválila zavedení nové daně z příjmů, tzn. diverted profit tax (DPT).

Praha, 31.3.2015

Britská vláda v březnu 2015 schválila zavedení nové daně z příjmů, tzn. diverted profit tax (DPT). Nový finanční zákon bude účinný od 1. dubna 2015. DPT ve výši 25 % bude uvalena na dva druhy společností:

1. Zahraniční společnosti, které mají příjmy plynoucí z činnosti ve Velké Británii:

- Činnost ve Velké Británii je definována jako činnost uskutečňovaná ve Velké Británii v souvislosti s dodáním zboží, služeb nebo majetku zahraniční společností v rámci její obchodní činnosti; tzn., že příjmy musí souviset s UK činností, není nutné, aby tam byli UK zákazníci.

- Nerezidentní společnosti, které se úmyslně vyhýbají vzniku stálé provozovny, a tudíž placení daně z příjmů právnických osob, budou nyní povinny platit DPT ze své části příjmů, která je přiřaditelná činnosti ve Velké Británii.

 

2. Britské společnosti mající zisky z UK, které však nezdaňují díky zapojení jiných společností nebo transakcí, které postrádají svůj ekonomický význam:

- Cílem budou zejména UK společnosti, které jsou součástí skupiny společností a které zaplatily významné částky jiným společnostem v rámci skupiny do jurisdikcí s nízkým zdaněním z důvodu snížení svého zdanitelného příjmu v UK. Správce daně se zaměří zejména na platby do společností, které nemají dostatečnou substanci.

Společnosti, které mají podezření, že by mohly podléhat DPT, musí tento fakt nahlásit správci daně do 3 měsíců od konce daného účetního období. V prvním účetním období, tedy od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016, bude tato lhůta prodloužena na 6 měsíců. Pokud se společnosti k povinnosti nepřiznají, hrozí jim uvalení pokuty.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj