OECD se dohodla se zástupci G20 na základních prvcích BEPS

Datum: 2.3.2015
Začátkem února 2015 se zástupci seskupení G20 a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dohodli na základních prvcích iniciativy BEPS, které umožní její implementaci.

Praha, 2.3.2015

Začátkem února 2015 se zástupci seskupení G20 a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dohodli na základních prvcích iniciativy BEPS, které umožní její implementaci. Konkrétně se jedná o následující 3 prvky:

  1. Zahájení vyjednávání o mnohostranném nástroji k dosažení efektivní implementace opatření BEPS týkajících se daňových smluv - pomocí tohoto nástroje budou země schopny rychle a jednotným způsobem aktualizovat svou síť daňových smluv. Bude vytvořena ad hoc vyjednávací skupina, která bude vytvořena ze zástupců všech států, které o účast budou mít zájem. První zasedání skupiny se bude konat v červenci 2015.
  2. Implementační balíček k country-to-country reportingu (CbC) – země se dohodly na zavedení CbC reportingu od roku 2016, přičemž první automatická výměna informací bude provedena v roce 2017. Informace se budou vyměňovat o nadnárodních společnostech s obratem nad 750 milionů euro. Automatická výměna bude probíhat na bázi vzájemných daňových dohod, Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech nebo dohod o výměně informací v daňových záležitostech.
  3. Stanovení kritérií, dle kterých bude rozhodnuto, zda jsou tzv. patent boxy (preferenční režim pro duševní vlastnictví) škodlivé – preferenční režimy pro zdanění příjmů z poskytování duševního vlastnictví budou omezeny pouze a činnost, jejíž podstata bude v zemi, která preferenční režim poskytuje.

Dohodnutí se na výše zmíněných prvcích je důležité nejen kvůli jejich obsahu, ale také díky tomu, že skutečně dochází k rozvoji iniciativy BEPS, a země dávají najevo svou vůli k ní přistoupit.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj