Nový dodatek ke směrnici o společném zdanění mateřských a dceřiných společností

Datum: 23.2.2015
Na konci ledna 2015 schválila Evropská komise dodatek ke Směrnici Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.

Praha, 23.2.2015

Na konci ledna 2015 schválila Evropská komise dodatek ke Směrnici Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Jedná se o přidání doložky o zamezení zneužití výhod plynoucích ze směrnice při uzavírání „umělých“ dohod, tedy dohod uzavřených pouze za účelem získání daňových výhod a bez obchodního opodstatnění. Doložka v podstatě shrnuje výše uvedené, tzn., že členský stát nesmí umožnit výhody na základě směrnice v případě umělých dohod uzavřených bez obchodního opodstatnění. Doložka nese označení „de minimis“, které umožňuje členským státům zavést i přísnější opatření, než je v direktivě, a, stejně jako dodatek odsouhlasený již v červenci 2014 o zákazu hybridních půjček, musí být implementována do národních zákonů do 31. prosince 2015.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj