Rozšíření režimu reverse-charge v České republice v roce 2015

Datum: 16.2.2015
Od 1. dubna 2015 nabývá účinnosti nařízení vlády v souvislosti s aplikací režimu přenesení daňové povinnosti na dodání obilovin, technických plodin, kovů včetně drahých kovů, mobilních telefonů, tabletů, herních konzolí, mikroprocesorů, integrovaných obvodů, přenosných zařízení pro automatické zpracování dat (např. počítačů, notebooků).

Praha, 16.2.2015

„Prezident České republiky 22. prosince 2014 podepsal novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která v souvislosti s bojem proti daňovým únikům, mimo jiné, rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění. Od 1. dubna 2015 nabývá účinnosti nařízení vlády v souvislosti s aplikací režimu přenesení daňové povinnosti na dodání obilovin, technických plodin, kovů včetně drahých kovů, mobilních telefonů, tabletů, herních konzolí, mikroprocesorů, integrovaných obvodů, přenosných zařízení pro automatické zpracování dat (např. počítačů, notebooků). Režim přenesení daňové povinnosti se u těchto komodit použije pouze za předpokladu, že celková částka základu daně na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč. Od 1. září 2015 nabývá účinnosti nařízení vlády v souvislosti s aplikací režimu přenesení daňové povinnosti na dodání cukrové řepy a to pouze za předpokladu, že celková částka základu daně na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč.

Od 1. ledna 2016 se režim přenesené povinnosti použije i při dodání nemovitosti v případě, kdy se tak plátce rozhodne v souladu s ustanovením § 56 odst. 5 zákona o DPH (převod vlastnického práva k nemovité věci).

Vláda do zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015 zahrnula i tzv. mechanismus rychlé reakce. Na základě tohoto mechanismu může vláda nařízením vedle zboží z přílohy č. 6 stanovit aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti i pro další komodity, pokud Evropská komise potvrdí, že proti použití tohoto režimu u konkrétní komodity nemá námitky. Pokud tak vláda stanoví a zároveň získá povolení od Evropské komise, může tento režim použít u dodání vybraného zboží případně služby maximálně po dobu 9 měsíců. Po uplynutí této doby bude muset být daná komodita z režimu přenesení daňové povinnosti opět vyňata.“

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj