Akční plán BEPS – první diskuzní materiály

Datum: 2.2.2015
OECD vyzvala veřejnost, aby předkládala komentáře k některým bodům Akčního plánu BEPS. Šlo například o vyjádření se k bodu 6 Akčního plánu BEPS, který se týká zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění.

Praha, 2.2.2015

OECD vyzvala veřejnost, aby předkládala komentáře k některým bodům Akčního plánu BEPS. Šlo například o vyjádření se k bodu 6 Akčního plánu BEPS, který se týká zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění. Konečná podoba opatření, která chce OECD v rámci tohoto Akčního plánu navrhnout, se očekává v září 2015.

Dalším diskusním materiálem předloženým OECD veřejnosti k připomínkám je materiál k bodu 7 Akčního plánu. Tento materiál se zabývá situacemi, kdy se zahraniční podnik uměle vyhýbá vzniku stálé provozovny. Jeho cílem je aktualizovat definici stálé provozovny v modelové smlouvě OECD.

Komentáře k oběma diskusním návrhům mohla veřejnost předkládat do 9. ledna 2015.

Třetím materiálem, který byl předložen k diskuzi a k němuž měla veřejnost zasílat připomínky do 14. ledna 2015, je materiál k bodu 10 Akčního plánu. Jsou to návrhy změn směrnice o převodních cenách. Změny se týkají služeb s nízkou přidanou hodnotou poskytovaných uvnitř skupiny společností.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj