Podílový fond s podfondy

Datum: 22.1.2015
V oblasti investičních fondů dochází ke změně směrnice, která upravuje investování do fondů určených pro veřejnost.

Praha, 22.1.2015

V oblasti investičních fondů dochází ke změně směrnice, která upravuje investování do fondů určených pro veřejnost. Dopustí-li se obhospodařovatel správního deliktu, například tím, že nebude uplatňovat některé z pravidel, technik a limitů stanovených pro obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů, může mu být přidělena pokuta až do výše 300 mil. Kč, namísto dosavadních 10 mil. Kč).

Klasickým akciovým společnostem a podílovým fondům bude dle návrhu umožněno vytvářet podfondy. Nyní mají tuto možnost pouze akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Tyto akciové společnosti by ale mohly být zbaveny povinnosti vydávat zakladatelské akcie, veškeré akcie by mohly být investiční.

Emitenti cenných papírů budou zbaveni povinnosti překládat veškerou dokumentaci do češtiny.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj