Návrh zákona o prokazování původu majetku

Datum: 19.1.2015
Podle návrhu zákona o prokazování původu majetku by finanční správa měla mít možnost analyzovat výši majetku v souvislosti s daňovým přiznáním. Konkrétně se bude jednat o případ, kdy rozdíl mezi deklarovanými a skutečnými příjmy bude na základě průběžného posouzení správce daně přesahovat 10 mil. Kč.

Praha, 19.1.2015

Podle návrhu zákona o prokazování původu majetku by finanční správa měla mít možnost analyzovat výši majetku v souvislosti s daňovým přiznáním. Konkrétně se bude jednat o případ, kdy rozdíl mezi deklarovanými a skutečnými příjmy bude na základě průběžného posouzení správce daně přesahovat 10 mil. Kč. Tento rozdíl bude muset poplatník na výzvu správce vysvětlit a dokázat původ majetku. Finanční správa bude moci zjišťovat původ majetku i 3 roky do minulosti.

Pokud poplatník neprokáže původ svých příjmů, a vyměřená daň dle pomůcek je do výše 2 mil. Kč, může být poplatníkovi uloženo penále v 20% výši. V případě daně vyšší než 2 mil. Kč může být toto penále až ve výši 100 %. Pokud bude zákon přijat, bude změněn i trestní zákoník – pokud poplatník neučiní pravdivé prohlášení o majetku nebo odmítne splnit povinnost prokázat původ majetku, může mu být uložen peněžitý trest, zákaz činnosti nebo odnětí svobody v délce až 4 roky.

Účinnost nového zákona je plánována na 1. 1. 2016. Zákon primárně cílí na fyzické osoby, avšak k doložení původu majetku bude možné vyzvat i osobu právnickou.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj