Slovensko: Obchodní zákoník 2015

Datum: 15.1.2015
Novela zákona, která byla schválena NR SR zavádí s účinností od 1. 1. 2015 významné změny týkající se nejen společností s ručením omezeným.

Praha, 15.1.2015

  • Zřízení registru diskvalifikovaných osob – soud může rozhodnout, že po určitou dobu nesmí FO vykonávat funkci ve statutárním nebo dozorčím orgánu v obchodní společnosti nebo družstvu, nebo i funkci vedoucího organizační složky podniku zahraniční osoby nebo prokuristu. Tzv. vyloučený zástupce může právní úkony nadále vykonávat, avšak bude za ně osobně ručit. Registr diskvalifikovaných osob bude neveřejný.
  • Rozdělení společností s ručením omezeným na dvě kategorie dle výše základního kapitálu – první typ společnosti se ZK do 25 000 euro je povinen uvádět na obchodních dokumentech výši ZK a rozsah jeho splacení, a může mít nejvýše 5 společníků. Omezení počtu společníků se vztahuje na společnosti, které byly založené před 1. 1. 2015 a u kterých byl podán návrh na zápis do 31. března 2015. Druhý typ společnosti je společnost se ZK 25 000 euro a výše.
  • Nově je možné založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem ve výši 1 euro.
  • Omezení vyplácení podílů na zisku u společností se ZK nižším než 5 000 euro – tyto společnosti budou moct svým společníkům vyplatit pouze ¾ čistého zisku.
  • Ověření podpisu při odchodu z funkce – pokud se člen orgánu společnosti vzdá funkce jinak než na zasedání příslušného orgánu, je nutné, aby byl jeho podpis ověřený.
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj