Daňový řád v roce 2015

Datum: 13.1.2015
Daňový řád je součástí veřejného práva a upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní. Níže popisujeme změny daňového řádu v roce 2015.

Praha, 13.1.2015

  • Jednání právnické osoby při správě daní – jménem právnické osoby může jednat pouze jedna fyzická osoba (dříve společné jednání více členů statutárního orgánu).
  • Zvýšení horní hranice pokuty za nesplnění nepeněžité povahy – z 50.000Kč na 500.000 Kč.
  • Úrok z daňového odpočtu – nově bude správce daně povinen platit úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu v případě, že by po podání daňového přiznání zahájil správce daně postup k odstranění pochybností a délka postupu by přesáhla 5 měsíců. Úrok z odpočtu ve výši repo sazby + 1 % bude daňovému subjektu náležet za období přesahující pět měsíců.
  • Povinná elektronická komunikace s finanční správou – rozšíření o další subjekty.Nově budou muset elektronicky (datovou zprávou) komunikovat všechny daňové subjekty, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Konkrétně se jedná o podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování.
  • Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout příslušenství daně daňovým subjektům – tj. penále, úroky z prodlení, úroky z posečkané částky daně. Nová úprava se týká příslušenství vzniklým po 1. 1. 2015 a žádost o prominutí musí být řádně odůvodněna. Při částce nižší než 3000 Kč je podání žádosti zdarma, při částce vyšší podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj