ČR: Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Datum: 26.9.2014
Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Praha, 26.9.2014

Poslanecká sněmovna ČR projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Změny souvisí s postavením obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů. Obhospodařovatel nově nebude moci pověřit výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování toho, u koho může dojít ke střetu zájmů se zájmy investorů fondu.

U fondů kolektivního investování se rozšiřuje možnost určení výplaty za obhospodařování, například kombinací výsledku hospodaření a podílu z průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období. Dále návrh novely ZISIF upřesňuje, že obhospodařovatele nesamosprávného fondu s právní osobností bude jeho statutární organ (investiční spol.), nikoliv fond sám. Všechny podfondy jednoho investičního fondu musí mít jednoho obhospodařovatele. Došlo také ke změnám, které souvisí s odpovědností administrátora. Administrátor bude zodpovědný za poskytování právních služeb, a to i tehdy, bude-li je poskytovat prostřednictvím třetí osoby. Administrátor fondu, který je současně jeho obhospodařovatelem, bude moci oceňovat majetek a dluhy fondu za předpokladu, že zavedl opatření k řízení střetů zájmů (tzv. čínské zdi). K odstranění pochybností se výslovně doplňuje možnost administrátora poskytovat vedle „compliance“ i interní audit.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj